Mobilcut 230​

Mobil industrial , Norway

Vannbasert metallbearbeidingsvæske

Produktbeskrivelse

Mobilcut er varemerket for høytytende skjærevæsker i Mobils serie med industrismøremidler. Mobilcut-produktene har en ledende sammensetning av baseoljer, tilsetningsstoffer og emulgatorer og er klorfrie. Produktene gir pålitelig yteevne i en rekke ulike metallbearbeidingsprosesser.   Produktene er designet for å fungere i flere harde og bløte vannkvaliteter, og gir lavt skummingspotensial og langsiktig korrosjonsbeskyttelse for maskiner og komponenter.   Mobilcut-produktene krever lite vedlikehold, er naturlig stabile og designet for det moderne maskinverkstedet hvor lang levetid, utmerket maskinytelse samt helse- og miljøhensyn er viktige faktorer for økt produktivitet.   Disse produktene leveres i konsentrert form og må blandes med vann når de skal brukes. Alle Mobilcut-produktene er fri for formaldehydbaserte slippmidler (FAD).

Mobilcut 230 er en høytytende halvsyntetisk væske som lett emulgerer i vann for å danne en stabil mikroemulsjon.   Produktet er utviklet for å kunne takle en rekke vannkvaliteter og er bestandig mot skumming, selv i systemer med høyt trykk.  Mobilcut 230 er egnet for en rekke bruksområder som omfatter både jernholdige og ikke jernholdige legeringer, noe som gjør den til et ideelt valg ved konsolidering av metallbearbeidingsvæsker.    Produktutvalget forlenger kjølevæskens levetid i forhold til konvensjonelle emulgerbare oljer når de vedlikeholdes ordentlig samtidig som de opprettholder en høy grad av maskinbearbeidingsytelse.

 

Egenskaper og fordeler

Mobilcut-serien inneholder produkter som er designet for å bidra til å øke produktiviteten til moderne maskinverksteder ved å gi en høy yteevne

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Danner stabile emulsjoner og løsninger

Brukervennlighet og vedlikehold

Langsiktig egenstabilitet

Øker væskens levetid og reduserer ubehagelig lukt

Lavt skummingspotensial

Forbedret yteevne selv i systemer med høyt trykk

Motstår dannelse av klebrige forurensninger

Øker renheten på maskinene

Høy korrosjonsbeskyttelse

Reduserer maskinvedlikehold og bearbeiding av materialer

God separabilitet

Forbedrer filtrerbarhet og overflatefinish

Stort utvalg av bruksområder

Mulighet til å konsolidere produkter og redusere varelager

Kompatibel med vangeoljer

Enkel separasjon og fjerning av overflateolje

Nøytral lukt

Forbedrer arbeidsmiljøet

 

 

Bruksområder

Mobilcut 230: Høytytende, halvsyntetisk skjærevæske (mineraloljeinnhold på 40 %), som primært anbefales for bearbeiding av stål, rustfritt stål som er enklere å bearbeide samt støpejern i fresing, dreiearbeid, saging, boring, drilling og opprømming.

Mobilcut 230 er egnet for blanding med vann med en hardhetsgrad på opptil 60 °dH og optimalt hardhetsområde på 10-25 °dH.

Anbefalte konsentrasjoner for typiske bearbeidingsprosesser

Lavlegert stål – fresing, dreiearbeid: 5-10 %

Stållegering med karbon, vanskelig maskinbearbeiding: 5-10 %

Aluminium, aluminiumbearbeiding:  5-10 %

Rund- og plansliping:  5-8 %

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Kinematisk viskositet ved 20 °C, mm2/s, ISO 3104

130

Tetthet 15 °C, kg/m3, EN ISO 12185

987

pH, 5 % i vann med 15° dH, DIN 51369

9

Utseende, AA.Lab.101

Brun væske

Utseende, 5,0 % i vann med 15° dH, visuell, AA.Lab.101

Gjennomsiktig, ingen felling

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

 

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

07-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.