Somentor™ EH og EL -serien

Mobil industrial , Norway

Fullt sammensatte oljer for kaldvalsing

Produktbeskrivelse

Somentor™ EH og EL-serien er fullt sammensatte oljer for kaldvalsing, formulert med baseoljer av høy kvalitet og spesielt utvalgte tilsetningsstoffer for å gi øket smøreevne, bæreevne og oksideringsstabilitet ved kalde valseoperasjoner. Somentor E-serien er egnet for kaldvalsing av både stål og andre metaller og tilbyr uovertreffelig allsidighet da den muliggjør optimal ytelse når det gjelder å oppnå tykkelsesreduksjon, hastighet og blankhet.

 

Egenskaper og fordeler

Somentor EH og EL -serien er formulert til å gi kvalitetsproduksjon av kaldvalsede deler laget av karbonrikt rustfritt stål, kobber og kobberlegeringer. Egenskaper og fordeler innbefatter:

 • Spesialisert kjemi formidler optimal ytelse når det gjelder å oppnå valsetrinn-programmer, valsekraft og blankhet.
 • Fremragende filterevne som gir optimalt lang levetid
 • Minimal tendens til såpedannelse pga. høy kjemisk stabilitet og oksideringsstabilitet
 • Effektive avkjølingsegenskaper oppnådd gjennom lav viskositet og fremragende smøreytelse.
 • Høy kjemisk stabilitet og oksideringsstabilitet minimerer kravene for påfylling av tilsetningsstoffer under bruk; dette forlenger også levetiden til kjølevæske-badet
 • Evne til å tilpasse nøyaktige/mer strenge driftskrav ved å blande komplementære produkter.

 

Bruksområde

Somentor EH og EL-serien gir effektiv smøring, avkjøling og filtrering i alle valse-applikasjoner, selv under vanskelige forhold. Disse metalformingsoljene anbefales til følgende bruksområder:

 • Kaldvalsing av karbonrikt rustfritt stål, kobber og kobberlegeringer
 • Egnet for valseverk med alt fra to til 20 valser (multivalseverk)..
 • Somentor EL 45/EH 45 kan henholdsvis benyttes til å oppveie viskositetsøkninger av Somentor EL 70/EH 70 når service pågår
 • Somentor EL-serien gir blanke utglødningsprosesser
 • Somentor EH 70 egner seg til rektifiseringsjobber og båndpolering
 • Somentor E-serien er egnet til bruk i hydraulikksystemer i tilknyttning til valsestolen, men er avhengig av at pumpen er egnet til oljer med lav viskositet.
 • Somentor E-serien er egnet til bruk i reservelagersystemer i multivalseverk, med unntak av Somentor EH 45

 

Typiske produktdata

Somentor EH- serien    
KlasseEH 45EH 70EL 45EL 70
Utseende, visueltBlankt og klartBlankt og klartKlart og blanktKlart og blankt
Kinematisk viskositet, ASTM D 445    
mm/s v/ 40°C4.27.534.27.3
mm/s v/ 100°C    
Stivnepunkt, °C, ASTM D 97-15-27-12-21
Flammepunkt, °C, ASTM D 92136158142158
Densitet v/ 15°C, kg/l, ASTM D 4052830857823851
Nøytraliseringsnummer, mgKOH/g‹0.05‹0.05‹0.05‹0.05
Forsåpningsnummer, mgKOH/g, ISO 6293303099

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen, Pegasus-designen og Somentor er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation eller et datterselskap.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.