Somentor™ EH og EL -serien

Mobil industrial , Norway

Ferdigblandede oljer for kaldvalsing

Produktbeskrivelse

Oljene i Somentor™ EH- og EL-serien er ferdigblandede kvalitetsoljer for kaldvalsing som er sammensatt av baseoljer og nøye utvalgte tilsetningsstoffer for å oppnå bedre smøreevne, belastbarhet og oksidasjonsstabilitet under ekstrem kaldvalsing.  Somentor E-serien er egnet for kaldvalsing av både jern- og ikke-jernholdige metaller byr på uovertreffelig allsidighet da den muliggjør optimal ytelse når det gjelder å oppnå tykkelsesreduksjon, hastighet og blankhet.

 

Egenskaper og fordeler

Somentor EH- og EL-serien er sammensatt for å gi kvalitetsproduksjon av kaldvalsede deler laget av karbonstål, rustfritt stål, kobber og kobberlegeringer. Egenskaper og fordeler innbefatter:

• Spesialisert kjemi gjør det mulig å oppnå optimal ytelse når det gjelder freseplaner, fresekraft og blankhet.

• Utmerket filtrerbarhet muliggjør optimal levetid

• Minimal tendens til såpedannelse som følge av høy kjemisk og oksidasjonsstabilitet

•  Effektiv kjøling oppnås gjennom lav viskositet og utmerkede smøreegenskaper

•  Høy kjemisk og oksidasjonsstabilitet reduserer behovet for etterfylling av tilsetningsstoffer under bruk, noe som også bidrar til å forlenge kjølemiddelbadintervallene

• Evne til å tilfredsstille de nøyaktige / mer krevende driftskravene ved å blande komplementære produkter

 

Bruksområder

Somentor EH- og EL-serien gir effektiv smøring, kjøling og filtrerbarhet under valsing, selv under vanskelige forhold. Disse metallformende oljene anbefales til bruk som følger:

     •  Kaldvalsing av karbonstål, rustfritt stål samt kobber og kobberlegeringer

     •  Egnet for bruk i fire-hi, seks-hi og 20 hi flervalseverk, samt tandem flervalseoperasjoner

     • Somentor EL 45 / EH 45 kan brukes til å kompensere for viskositetsøkningene til henholdsvis Somentor EL 70 / EH 70 under bruk

     • Somentor EL-serien gir utmerket ytelse i klare herdeprosesser

     •  Somentor EH 70 anbefales for utbedringsjobber og båndpolering

     •  Produktene i Somentor E-serien er egnet til bruk i hydraulikksystemer for å redusere virkninger av kontaminering, gitt at pumpen kan håndtere oljer med lav viskositet

     •  Klassene i Somentor E-serien egner seg til bruk i reservelagersystemer i flervalseverk, med unntak av Somentor EH 45

 

Typiske produktdata

Egenskap

EH 45

EH 70

EH 80

EL 45

EL 70

Utseende, AMS 1738

Klar og blank

Klar og blank

Klar og blank

Klar og blank

Klar og blank

Tetthet ved 15 C, g/cm3, ASTM D4052

830

857

858,7

823

851

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

136

158

156

142

158

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

4,2

7,5

8,6

4,2

7,3

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-15

-27

-30

-12

-21

Forsåpningstall, mgKOH/g, ASTM D94

30

30

9

9

Forsåpningstall, mgKOH/g, DIN 51559

32

Totalt syretall, mgKOH/g, ASTM D664

< 0,05

< 0,05

0,08

< 0,05

< 0,05

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.