Mobil 1™ FS X1 5W-50

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Avansert helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ er verdens ledende merke innen syntetisk motorolje, og gir optimal ytelse og beskyttelse.  Mobil 1-teknologien sørger for at motoren holdes i like god stand som om den var ny.

Mobil 1™ FS X1 5W-50 er en avansert, syntetisk motorolje som er utviklet for å gi eksepsjonell renseevne.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil 1™ FS X1 5W-50 er fremstilt av en patentert blanding av høytytende syntetiske baseoljer som er forsterket med et nøyaktig balansert komponentsystem. Oljen gir følgende:

 • Slitasjebeskyttelse for motoren i hele oljeskiftintervallet

 • Utmerket beskyttelse av motoren ved å bidra til å hindre opphopning av skadelige avleiringer

 • Forbedret renseteknologi for biler med høy kjørelengde, dvs. mer enn 100 000 km

 • Bedre beskyttelse mot variabel drivstoffkvalitet*

 • Beskyttelse av motoren ved oppstart i lave temperaturer

 

* Sammenlignet ytelse i bransjestandardtester hvor det brukes drivstoff som er utviklet for å fremme slamdannelse.

 

Bruksområder

Mobil 1 FS X1 5W-50 anbefales for mange kjøretøytyper med høy kjørelengde (> 100 000 km).

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MB-godkjenning 229.1

MB-godkjenning 229.3

Porsche A40

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

FIAT 9.55535-M2

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SM

API SN

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

LEXUS LFA Service Fill

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-50

Noack-flyktighet, 1 t, 250 C, wt%, ASTM D5800

75

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

16,7

Mini roterende viskositetsmåler, tilsynelatende viskositet, -35 °C, mPa.s, ASTM D4684

23 000

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

240

HTHS-viskositet ved 150 C, 1x10(6) sek(-1), mPa.s, ASTM D4683

4,5

Basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

13

Kaldstartsimulator, tilsynelatende viskositet ved -30 C, mPa.s, ASTM D5293

6000

Skjærstabilitet, kinematisk viskositet ved 100 C, etter skjæring, mm2/s, ASTM D6278

16,6

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-45

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

12-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.