Mobil 1 ESP 0W30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Avansert helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ ESP 0W-30 er en avansert, helsyntetisk motorolje som er designet for å bidra med eksepsjonell rengjøringsevne, slitasjebeskyttelse og generell ytelse. Mobil 1 ESP 0W-30 er utviklet av eksperter for å bidra til å forlenge levetiden samt opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne biler.  Mobil 1 ESP 0W-30 oppfyller eller overskrider kravene i mange av de ledende industri- og bilprodusentstandardene som kreves for nyere, moderne diesel- og bensindrevne personbilmotorer.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil 1 ESP 0W-30 fremstilles med en patentert blanding av avanserte komponenter som er fullt forenlige med de siste dieselpartikkelfiltre (DPF) og bensinkatalysatorer (CAT).  Mobil 1 ESP 0W-30 er utviklet for å gi fremragende ytelse og beskyttelse samt mulighet for forbedret drivstofføkonomi. Nøkkelegenskaper og  potensielle fordeler inkluderer:

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Lavt askeinnhold

Hjelper med å redusere partikkeldannelse i dieselpartikkelfiltre

Lavt svovel- og fosforinnhold

Hjelper med å redusere forgiftning av bensinkatalysatorer

Aktive rensemidler

Hjelper med å redusere avleiringer og slamdannelse, slik at motoren får en lang og ren levetid

Unik varme- og oksidasjonsstabilitet

Hjelper med å redusere oljens aldring som gir lengre beskyttelse mellom oljeskiftintervaller

Lavt oljeforbruk

Mindre hydrokarbonforurensing

Bedre friksjonsegenskaper

Gir mulighet for bedre drivstofføkonomi

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Hurtig oppstart ved lave temperaturer og ultrarask beskyttelse Bidrar til å forlenge motorens levetid

 

Bruksområder

Mobil 1 ESP 0W-30 anbefales for bruk i mange moderne bilmotorer, og spesielt i de høytytende bensin- og dieselmotorene som brukes i de nyeste personbilene, SUV-er og lette varebilene.

Mobil 1 ESP 0W-30 egner seg spesielt godt til bruk under ekstreme forhold hvor konvensjonelle oljer ofte ikke vil fungere.  Den anbefales ikke til bruk i totakts- eller flymotorer, med mindre produsenten har godkjent den spesielt for dette.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MB-godkjenning 229.31

MB-godkjenning 229.51

MB-godkjenning 229.52

Porsche C30

VW 504 00

VW 507 00

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ACEA C2

ACEA C3

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 0W-30

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,6

Tetthet ved 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,846

HTHS-viskositet ved 150 ºC, 1x10(6) sek(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,5

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

12,2

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

67,8

Mini roterende viskositetsmåler, tilsynelatende viskositet, -30 °C, mPa.s, ASTM D4684

26900

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,08

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

6,3

Viskositetsindeks, ASTM D2270

165

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

02-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.