Mobil 1™ ESP 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Avansert helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ ESP 5W-30 er en syntetisk motorolje med avansert ytelse som er utviklet for å bidra med eksepsjonell rengjøringsevne, slitasjebeskyttelse og samlet ytelse. Mobil 1 ESP 5W-30 er utviklet av eksperter for å bidra til å forlenge levetiden samt opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer både i diesel- og bensindrevne biler.  Mobil 1 ESP 5W-30 møter eller overstiger kravene i mange ledende industri- og bilprodusentstandarder som pålegges nyere moderne diesel- og bensindrevne personbilmotorer.

Egenskaper og fordeler

Mobil 1 ESP 5W-30 fremstilles med en patentert blanding av avanserte komponenter formulert for å være fullt forenlig med de siste dieselpartikkelfiltre (DPF) og bensinkatalysatorer (CAT).  Mobil 1 ESP 5W-30 er utviklet for å gi fremragende ytelse og beskyttelse samt forbedret drivstofføkonomi. Nøkkelegenskaper og  potensielle fordeler inkluderer:

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Lavt askeinnhold

Hjelper med å redusere partikkeldannelse i dieselpartikkelfiltre

Lavt svovel- og fosforinnhold

Hjelper med å redusere forgiftning av bensinkatalysatorer

Aktive rensemidler

Hjelper med å redusere avleiringer og slamdannelse, slik at motoren får en lang og ren levetid

Enestående varme- og oksidasjonsstabilitet

Hjelper med å redusere oljens aldring som gir lengre beskyttelse mellom oljeskiftintervaller

Formel for lavt oljeforbruk

Mindre hydrokarbonforurensing

Forbedret friksjonsegenskaper

Gir mulighet for bedre drivstofføkonomi

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Rask start i kaldt vær og rask beskyttelse bidrar til å forlenge motorens levetid

Bruksområder

Mobil 1 ESP 5W-30 anbefales for et bredt utvalg av personbiler, SUV-er og lette varebiler. Oljen er utviklet for moderne høyeffektive bensin-, diesel- og hybridbiler fra Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz og General Motors, samt for japanske og koreanske kjøretøyer som krever en SAE 0W-30-viskositetsklasse og én eller flere av spesifikasjonene som oljen støtter, samt muliggjør lengre oljeskiftintervaller der dette anbefales av produsenten.

 

     • Mobil 1 ESP 5W-30 er en motorolje med lavt askeinnhold (ACEA C3 mid SAPS) som er utviklet for å bidra til å beskytte etterbehandlingssystemer for eksos som er designet for å begrense motorutslipp.

 

     • Mobil 1 ESP 5W-30 egner seg spesielt godt til bruk under ekstreme forhold hvor konvensjonelle oljer ofte ikke vil fungere. 

 

     • Mobil 1 ESP 5W-30 anbefales ikke for totakts- eller flymotorer, med mindre det er spesifikt godkjent av produsenten.

 

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.  

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

VW 504 00

VW 507 00

PORSCHE C30

PSA B 71 2290

GM dexos2

MB-godkjenning 229.31

MB-godkjenning 229.51

MB-godkjenning 229.52

PSA B 71 2297

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

VW 502 00

VW 503 00

VW 503 01

VW 505 00

VW 506 00

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SN

API SM

API SL

API SJ

ACEA C2

ACEA C3

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

11,8

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

0,8

HTHS-viskositet ved 150 ºC, mPa.s, ASTM D4683

3,5

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-48

Tetthet ved 15 ºC, g/cm3, ASTM D4052

0,8458

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

06-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.