Mobil 1 ESP Formula 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Avansert syntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 er en syntetisk motorolje med avansert ytelse som er utviklet for å bidra med eksepsjonell rengjøringsevne, slitasjebeskyttelse og samlet ytelse. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 er utviklet av eksperter for å bidra til å forlenge levetiden samt opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer både i diesel- og bensindrevne biler.  Mobil 1 ESP Formula 5W-30 møter eller overstiger kravene i mange ledende industri- og bilprodusentstandarder som pålegges nyere moderne diesel- og bensindrevne personbilmotorer.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 fremstilles med en patentert blanding av avanserte komponenter formulert for å være fullt forenlig med de siste dieselpartikkelfiltre (DPF) og bensinkatalysatorer (CAT).  Mobil 1 ESP Formula 5W-30 er utviklet for å gi fremragende ytelse og beskyttelse samt forbedret drivstofføkonomi. Nøkkelegenskaper og  potensielle fordeler inkluderer:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Lavt askeinnhold

Hjelper med å redusere partikkeldannelse i dieselpartikkelfiltre

Lavt svovel- og fosforinnhold

Hjelper med å redusere forgiftning av bensinkatalysatorer

Aktive rensemidler

Hjelper med å redusere avleiringer og slamdannelse, slik at motoren får en lang og ren levetid

Unik varme- og oksidasjonsstabilitet

Hjelper med å redusere oljens aldring som gir lengre beskyttelse mellom oljeskiftintervaller

Lavt oljeforbruk

Mindre hydrokarbonforurensing

Forbedrede friksjonsegenskaper

Gir mulighet for bedre drivstofføkonomi

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Hurtig oppstart i kaldt vær og veldig rask beskyttelse

Hjelper med å forlenge motorens levetid

 

Bruksområder

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 anbefales til alle typer moderne bilmotorer, spesielt høytytende bensin- og dieselmotorer som finnes i de nyeste personbiler, SUV-er og lette varebiler.

     •  Mobil 1 ESP Formula 5W-30 er spesielt egnet for ekstreme forhold hvor vanlige oljer ofte ikke vil kunne fungere.

     •  Den anbefales ikke til bruk i totakts- eller flymotorer, med mindre produsenten har godkjent den spesielt for dette.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2297

Chrysler MS-11106

GM dexos2

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290

 

Dette produktet møter eller overgår kravene til:

API SM Engine Test Requirements
API SN Engine Test Requirements

 

Typiske produktdata

Egenskap

Grad

SAE 5W-30

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

0.6

Tetthet ved 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052

0.850

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

254

HTHS-viskositet ved 150 ºC, 1x10(6) sek(-1), mPa.s, ASTM D4683

3.58

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

12.1

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

72.8

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-45

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

164

 

Helse og sikkerhet

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

09-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.