Mobil 1 ESP LV 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Avansert helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ ESP LV 0W-30 er en avansert helsyntetisk motorolje som er spesielt utviklet for å bidra til eksepsjonell ytelse.

 

Egenskaper og fordeler

Produktbeskrivelse

Fordeler og potensiell nytte

Lav viskositet, helsyntetisk olje med avansert yteevne

Fremmer motoreffektivitet og drivstofføkonomi

Aktive rensemidler

Bidrar til å hindre slamdannelse og avleiringer for å holde motoren ren

Enestående varme- og oksidasjonsstabilitet ved høy temperatur

Hindrer oljenedbrytning for å bidra til langvarig beskyttelse

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Utmerkede kaldstartegenskaper og rask smøring beskytter mot slitasje

Korrekt balanse av ytelsesfremmende tilsetningsstoffer

Utmerket smøring og slitasjebeskyttelse

 

Bruksområder

Mobil 1 ESP LV 0W-30 er en teknologi som er utviklet for å overholde den nyeste JLR STJLR.03.5007-spesifikasjonen for JLR 2.0 L Ingenium-firesylindrede dieselmotorer.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

BMW Longlife 12 FE

MB-godkjenning 229.61

VOLVO 95200377

STJLR.03.5007

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

FORD WSS-M2C920A

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SN krav til motortest

API SL

ACEA A5/B5

ACEA C2

 

Typiske produktdata

Egenskap

Grad

SAE 0W-30

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

9,7

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

180

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

0,8

HTHS-viskositet ved 150 ºC, mPa.s, ASTM D4683

3,0

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-51

Flammepunkt, ºC, ASTM D93

200

Tetthet ved 15,6 ºC, g/cm3, ASTM D4052

0,8429

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.