Mobil Multipurpose ATF

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Automatgirolje med overlegen ytelse

Produktbeskrivelse

Mobil Multipurpose ATF er en høytytende automatgirolje som er utviklet for å tilfredsstille kravene til servicepåfylling for mange nordamerikanske motorkjøretøy. Mobil Multipurpose ATF leverer pålitelig ytelse, inkludert jevn og stabil giring uansett værforhold, samt generell smørebeskyttelse for komponentene i automatgirkassen. Ved å bruke Mobil Multipurpose ATF er det mulig å oppnå lengre levetid på girkassen og en behagelig kjøreopplevelse.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Multipurpose ATF er sammensatt av utvalgte baseoljer av høy kvalitet, kombinert med et avansert tilsetningssystem som inneholder spesielle friksjonsmodifikatorer og smøretilsetninger. Oljen er utviklet for å kontrollere overgangen fra hydrodynamisk- til elastohydrodynamisk smøring når båndene og clutchene i et kjøretøy aktiveres under giring. Mobil Multipurpose ATF sørger for stabil, gjentakende og jevn giring under en rekke kjøreforhold og temperaturer, samt i en rekke girkasser. Mobil Multipurpose ATF tilbyr også den nødvendige oksidasjonsstabiliteten som er utviklet for å tilfredsstille de strengere kravene for garantibeskyttelse i moderne kjøretøy. Nøkkelegenskaper og fordeler inkluderer:

  • Utmerket varme- og oksidasjonsstabilitet sørger for lang og stabil ytelse i girkasser
  • Friksjonsmodifikatorer forbedrer effektiviteten og giringen i girkasser
  • God filmstyrke og slitasjehemmende egenskaper reduserer slitasje og bidrar til lang levetid på girkassen
  • Utmerkede egenskaper ved lav temperatur gir enklere oppstart og bedre smøring ved lave temperaturer
  • Effektive skumdempende egenskaper sørger for jevn giring og redusert oljetap under krevende driftsforhold 
  • Kompatibilitet med alle vanlige tetningsmaterialer bidrar til å beskytte mot oljelekkasje
  • Tilfredsstiller de fleste kravene til moderne biler og skaper tillit hos brukerne

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Multipurpose ATF har følgende utstyrsprodusentgodkjennelser:  
Allison TES-389

 

Mobil Multipurpose ATF anbefales av ExxonMobil for bruk hvor det kreves:
General Motors Dexron III H
Ford Mercon
Allison C-4

 

Typiske egenskaper

Mobil Multipurpose ATF 
Viskositet, ASTM D445 
cSt ved 40 ºC32
cSt ved 100 ºC7.0
Brookfield-viskositet, ASTM D2983 
-cP ved -40 ºC16,200
Viskositetsindeks, ASTM D2270176
Flytepunkt, ºC, ASTM D 97-51
Flammepunkt, °C, ASTM D 92182
Tetthet ved 15 ºC kg/l, ASTM D 4052 0.860
FargeRød

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet ved avhending av et brukt produkt.

Mobil-logoen, Pegasus-designen og ATF er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation eller et datterselskap.

08-2022

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.