Mobil Super 2000 X1 10W-40

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Førsteklasses halvsyntetisk motorolje for personbiler

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 2000 X1 10W-40 er en halvsyntetisk motorolje som gir lang levetid på motoren og beskyttelse mot slam og slitasje.

 

Egenskaper og fordeler

Produktene i Mobil Super 2000-serien er veldokumentert i bransjen, så du kan stole på at du får den kjøretøyytelsen du ønsker. Mobil Super 2000 X1 10W-40 gir:

•  bedre forebygging av slam

•  enestående motorrenhet

•  utmerket beskyttelse ved høye temperaturer

•  fremragende slitasjebeskyttelse

•  god ytelse ved kaldstart

 

Bruksområder

Produktene i Mobil Super 2000-serien er satt sammen for å gi en større grad av trygghet enn konvensjonelle oljer. ExxonMobil anbefaler Mobil Super 2000 X1 10W-40 hvis du av og til kjører under krevende forhold:

     •  Eldre motorteknologier

     •  Bensinmotorer og dieselmotorer uten dieselpartikkelfilter (DPF)

     •  Personbiler, SUV-er, lette lastebiler og varebiler

     •  Kjøring på motorvei og køkjøring i byen

     •  Normale, til av og til svært vanskelige kjøreforhold

 

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

VW 501 01

VW 505 00

AVTOVAZ (biler fra LADA)

MB-godkjenning 229.1

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SL

API SM

API SN

AAE (STO 003) gruppe B7

API SJ

API SN PLUS

ACEA A3/B3

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 10W-40

Tetthet ved 15 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,867

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

234

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

14,2

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

95

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-33

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

08-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.