Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Høytytende motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 er en høytytende motorolje som er formulert for å tilfredsstille Volvo Car Corporations spesifikasjon «Motor Oil Volvo VCC RBS0-2AE 0W-20».


Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 er en motorolje med lavt askeinnhold og en HTHS-viskositet på under 2,75 cP.

Viktige egenskaper og fordeler:

•  Veldig gode egenskaper ved lave temperaturer sørger for pålitelig og rask oppstart i kaldt vær.


Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 brukes i firesylindrede bensin og dieselmotorer produsert etter 2014, som krever spesifikasjonen Volvo VCC RBS0-2AE 0W-20. Denne spesifikasjonen definerer motoroljer for bruk i vedlikehold av bensin- og dieselmotorer med direkteinnsprøyting og Volvo-motorarkitektur.

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.


Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

VOLVO RBS0-2AE 0W-20

 

Typiske produktdata

Egenskap

Grad

SAE 0W-20

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

41,6

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

8,4

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

0,8

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,09

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

183

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-57

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

230

Tetthet ved 15.6 °C, kg/l, ASTM D4052

0,835

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

12-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.