Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Høytytende motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 er en høytytende motorolje som er godkjent i henhold til Volvo Car Corporations spesifikasjon Motor Oil Volvo VCC 95200377.

 

Egenskaper og fordeler

•  Veldig gode egenskaper ved lave temperaturer sørger for pålitelig og rask oppstart i kaldt vær.

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 skal brukes i femsylindrede bensin- og dieselmotorer som krever en Volvo VCC 95200377 spesifikasjon.

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner. 

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

VOLVO 95200377

 

Dette produktet anbefales av ExxonMobil for bruk hvor det kreves:

API SL

ACEA A5/B5

 

Typiske produktdata

Egenskap

Grad

SAE 0W-30

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

10,12

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

53,6

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

180

Tetthet ved 60 F, kg/m3, ASTM D4052

0,84

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-42

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

230

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

1,1

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,1

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt

11-2022

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.