Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Helsyntetisk merkeolje for personbiler

Produktbeskrivelse

De syntetiske oljene i Mobil Super™ 3000-serien er utviklet for å gi enestående beskyttelse.

 

Mobil Super ™ 3000 x1 Formula FE 5W-30 gir lang motorlevetid med forbedret beskyttelse over et bredt temperaturområde for en rekke kjøretøytyper og -aldre, inkludert personbiler, lette nyttekjøretøyer og varebiler.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super™ 3000 x1 Formula FE 5W-30 gir:

•  Bedre beskyttelse ved høy temperatur

•  Bedre ytelse ved kaldstart

•  Bedre motorrenhet og forebygging av slam

•  Bedre slitasjebeskyttelse

•  Bidrar til å oppnå drivstofføkonomi (iht. ACEA A5/B5)

• Egnet for bruk i både bensin- og dieselmotorer i personbiler, lette nyttekjøretøy og varebiler.

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 x1 Formula FE 5W-30 anbefales ved regelmessig kjøring under krevende kjøreforhold, hvor denne oljen kan hjelpe med å redusere skadene som kan oppstå som følge av hyppig høy belastning av motoren.

 

     •  Mobil Super 3000 x1 Formula FE 5W-30 kan brukes i en rekke bensin- og dieselbiler, lette lastebiler og varebiler som krever motorolje med lav viskositet (HTHS).

 

     •  Mobil Super 3000 x1 Formula FE 5W-30 er primært beregnet på å oppfylle kravene til Ford for alle motorer som krever WSS-M2C913-D/C, men er også egnet for bruk i kjøretøy fra Jaguar og Land Rover som krever STJLR.03.5003.

 

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Ford WSS-M2C913-D

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SL

API SN-krav til motortest

Ford WSS-M2C913-C

ACEA A5/B5

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

0,8

Tetthet ved 15 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,85

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

192

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

9,8

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

53

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,05

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-39

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

03-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.