Mobilube HD 80W-90, 85W-140

Mobil commercial-vehicle-lube , Belgium

Zware oliën voor versnellingsbakken en differentiëlen

Productbeschrijving

Mobilube HD 80W-90 en 85W-140 zijn hoogwaardige, zware transmissie-oliën, samengesteld uit hoogwaardige basisoliën en een vooruitstrevend additievensysteem. Deze oliën werden ontwikkeld voor zwaarbelaste assen en eindaandrijvingen van voertuigen die hoge drukken en schokbelasting kunnen ondervinden.Zij worden door ExxonMobil aanbevolen voor toepassingen waar API GL-5 niveau voorgeschreven is.

 

Eigenschappen en Voordelen

Het hedendaagse zware materieel stelt zwaardere eisen aan smeermiddelen voor de aandrijflijn. Hogere snelheden, hoger koppel en zwaardere belasting vereisen verbeterde formulaties om maximale levensduur van de uitrusting te garanderen en mee te helpen aan verlaging van de operationele kosten. Verlengde onderhoudsintervallen stellen tevens bijkomende eisen aan deze oliën en vergen  basisoliën en additieven van hoge kwaliteit. De Mobilube HD Serie transmissie-oliën werd ontworpen om deze uitdagingen aan te kunnen. De belangrijkste voordelen zijn:

EigenschappenVoordelen en potentiële besparingen
Uitstekende thermische stabiliteit en weerstand tegen oxidatie bij hoge temperaturen.Verlengde levensduur voor tandwielen en lagers door minimale neerslag
Langere levensduur van de dichtingen.
Uitstekende bescherming tegen slijtage bij lage snelheid/hoog koppel en invreten bij hoge snelheid.Beter bestand tegen zware belastingen.
Verminderde onderhoudskosten en langere levensduur van het materiaal.
Doelmatige smering bij lage temperaturen.Betere koud-start eigenschappen.
Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.Verminderde slijtage en langere levensduur van de onderdelen.
Verdraagzaam met de dichtingen in deze toepassingen.Minimale lekkage en verminderde vervuiling.

 

Toepassingen

        Aanbevolen door ExxonMobil voor :

  • Zwaarbelaste assen en eindaandrijvingen die API GL-5 niveau vereisen.
  • Personenwagens, lichte-, zware vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen voor wegtransport.
  • Werftransport inclusief: bouwindustrie, mijnbouw, steengroeven en landbouw.
  • Andere zwaarbelaste industriële en transporttoepassingen, waaronder hypoïde tandwielen onder werkomstandigheden met hoge snelheid/schokbelasting, hoge snelheid/laag koppel en/of lage snelheid/hoog koppel.

 

Specificaties en Goedkeuringen

Mobilube HD Gear Oils  bereikt of overtreft de eisen van:80W-9085W-140
API GL-5XX

 

Typische kenmerken

Mobilube HD Kenmerken80W-9085W-140
SAE Graad80W-9085W-140
Viscositeit, ASTM D 445  
cSt @ 40ºC136328
cSt @ 100ºC14.525.3
Viscositeit Index, ASTM D 227010597
Stolpunt, ºC, ASTM D 97-30-18
Vlampunt, ºC, ASTM D 92202224
Dichtheid @ 15ºC, kg/l, ASTM D 40520.900.91

 

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS'n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp, en Mobilube zijn handelsmerk van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.