Mobil Rarus™ Series

Mobil industrial , Belgium

Ethyleen compressorolie

Productbeschrijving

Mobil Rarus™ PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 zijn viskeuze, kleurloze oliën van ISO-viscositeitsklasse 220 en zijn specifiek ontworpen voor de smering van zwaarbelaste ethyleen compressoren. Ze zijn samengesteld uit zuivere, verzadigde koolwaterstofoliën (witte oliën) en verrijkt met additieven die de wrijving verminderen en vrije radicalen vasthouden.

Bij de productie van polyethyleen wordt het ethyleengas met behulp van hoge snelheid zuigercompressoren samengeperst tot een hoge druk van 3000 bar. Bij deze toepassingen kan het smeermiddel van de compressor in contact komen met het polyethyleen in het polymerisatie proces.  Deze omstandigheden vereisen een smeerolie die over een acceptabele zuiverheid beschikt en waarvan bekend is dat hij de eigenschappen van het polyethyleen niet aantast.

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 zorgen voor een goede smering van de compressorcilinders en zijn compatibel met het polyethyleen proces.  Deze oliën kunnen worden gebruikt bij de productie van polyethyleen dat mogelijk in contact komt met voedingsmiddelen, zoals in voedselverpakkingen.  Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 hebben een goede thermische en chemische stabiliteit.  Kan worden ingezet tot 3000 bar, afhankelijk van het injectiesysteem en de temperatuur.  Reactieve gascomponenten en onzuiverheden kunnen een reactie veroorzaken binnenin de compressor, wat slibvorming kan veroorzaken en vervolgens slechte smering. De additieven voorkomen dit en reduceren tevens de slijtage van de lagerbussen.

Mobil Rarus PE R-A 220 wordt aanbevolen bij uiterst reactieve gascomponenten.

Mobil Rarus PE R-B 220 wordt aanbevolen voor laag reactieve onzuiverheden. De additieven vertonen een geringe vluchtigheid en migratie. Het product is goed geschikt voor toepassingen met contact met vette voedingsmiddelen.

Mobil Rarus PE R-C 220  wordt aanbevolen bij gascomponenten met een matige reactiviteit.

Mobil Rarus PE R-D 220 wordt aanbevolen voor specifieke, uiterst zware hoge druk toepassingen.

 

Eigenschappen en voordelen

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 zijn specifiek ontwikkeld voor een langdurige en probleemloze compressor werking.   De Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 producten zijn NSF H1 geregistreerde smeermiddelen voor voedingsmiddelen apparatuur ("Smeermiddelen voor incidenteel contact met voedingsmiddelen") en voldoen aan de vereisten voor smeermiddelen met incidenteel contact met voedingsmiddelen (FDA 21 CFR 178.3570) en verwerkingshulpmiddelen zoals gebruikt bij de productie van olefin polymeren bedoeld voor gebruik in contact met voedingsmiddelen (FDA 21 CFR 177.1520).

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 compressoroliën bieden de volgende voordelen:

• Geschikt voor toepassingen waarbij contact met voedingsmiddelen mogelijk is

• Geen aantasting van polyethyleeneigenschappen dankzij de hoge zuiverheidsgraad

• Uitstekende smering van de cilinders helpt de levensduur van de compressor te verlengen

• Goede thermische en chemische stabiliteit resulteert in minder afzettingen en verlenging van de levensduur van de olie

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Hoog gehalte aan neutrale en laag reactieve componenten

Geen invloed op katalytische polymerisatiereacties

Uiterst zuivere componenten.

Veroorzaakt geen verkleuring of geur in het polymere eindproduct

Componenten goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen

Geschikt voor de productie van polymeren voor voedselverpakkingen

Lage polariteit

Geschikt voor de productie van polymeren voor elektrische isolatie en dunne tassen (plastic tassen)

Producten van de hoogste kwaliteit

Minder stilstand voor onderhoud

 

Toepassingen

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 zijn geschikt voor de volgende toepassingen:

     • Zwaarbelaste ethyleen compressoren

     • Compressoren die worden ingezet bij de productie van polyethyleen dat in contact komt met voedingsmiddelen

 

Specificaties en goedkeuringen

Dit product is geregistreerd volgens de eisen van:

R-A 220

R-B 220

R-C 220

R-D 220

NSF H1

X

X

X

X

 

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

R-A 220

R-B 220

R-C 220

R-D 220

Burckhardt VSB 1001180     

FDA 21 CFR 177.1520

X

X

X

X

FDA 21 CFR 178.3570

X

X

X

X

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

R-A 220

R-B 220

R-C 220

R-D 220

Klasse

ISO 220

ISO 220

ISO 220

ISO 220

Zuurgetal, mgKOH/g, ASTM D974

6,1

6,1

6,1

Dichtheid bij 15 C, kg/l, ASTM D4052

0,878

0,874

0,876

0,872

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

210

210

210

200

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

220

226

226

220

Stolpunt, °C, ASTM D97

- 12 max

- 12 max

- 12 max

- 12 max

Kleur, saybolt, ASTM D156

+21 min

+24 min

+24 min

+24 min

Watergehalte, mg/kg, ASTM D6304

50

50

50

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2021

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.