Mobil Vacuum Pump Oil 100

Mobil industrial , Belgium

Vacuüm pompolie

Productbeschrijving

Mobil Vacuum Pump Oil 100 is een premium smeermiddel, samengesteld uit specifieke witte olie van hoge kwaliteit met een lage vluchtigheid voor de smering van vacuümpompen.

Mobil Vacuum Pump Oil 100 heeft een hoge chemische stabiliteit waardoor de olie bestand is tegen oxidatie en de daaraan verbonden vorming van slib en neerslag, een essentiële eigenschap in alle gevallen van continu bedrijf. Zo kan de olie haar originele eigenschappen zoals viscositeit en demulgeerbaarheid behouden en zodoende de gebruiksduur van de olie verlengen.

Stoom is een vaak voorkomende verontreiniging in vacuümsystemen en heeft de neiging neer te slaan in pompen, olieafscheiders en -reservoirs. Mobil Vacuum Pump Oil 100 heeft een goede demulgeerbaarheid en wordt daardoor vlot afgescheiden van water. Dit helpt water te verwijderen en voorkomt dat het water opnieuw in aanraking komt met metalen oppervlakken en zo roest en corrosie veroorzaakt.

Eigenschappen en Voordelen

Mobil Vacuum Pump Oil 100 biedt de volgende voordelen:

  • Lage vluchtigheid
  • Goed luchtafscheidend vermogen voor efficiënte pompwerking
  • Goede demulgeerbaarheid voor snelle scheiding van water en weerstand tegen emulsievorming
  • Goede bescherming tegen slijtage bij het opstarten en bij grenssmeringscondities
  • Lange gebruiksduur dankzij hoge chemische en thermische stabiliteit en afwezigheid van afzettingen

Toepassingen

Mobil Vacuum Pump Oil 100 is aanbevolen voor de smering van vacuümpompen en is geschikt voor toepassingen met een absolute druk van 50 micron kwik, tot en met het hoogste vacuüm die commercieel verkrijgbare vacuümpompen kunnen bereiken.

De olie is ook geschikt voor gebruik in pomplagers en pakkingen.


Typische eigenschappen

TestmethodeTestEenhedenMobil Vacuum Pump Oil 100
Dichtheid bij DIN 12185 kg/l 874
Kinematische viscositeit bij 40°C DIN 3104   100
Vlampunt (PM) DIN 2719 °C 270
Stolpunt   °C -9

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo en het Pegasus ontwerp zijn handelsmerk van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.