Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Belgium

Hoog presterende motorolie

Productbeschrijving

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 is een hoog presterende motorolie, voornamelijk bedoeld voor gebruik in Mercedes Benz (MB) voertuigen waar verlengde onderhoudsbeurten (Long Life) vereist zijn..

 

Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 biedt de volgende eigenschappen en voordelen:

  • Staat langer gebruik toe bij hogere temperaturen zonder oxiderende verdikking van de olie en olieafbraak.
  • Geeft uitmuntende vloeibaarheid bij lage temperaturen, die gemakkelijk starten in de winter en snelle olie circulatie in de motor mogelijk maakt.
  • Geschikt voor gebruik in zowel benzine als dieselmotoren in personenauto's en lichte bedrijfswagens.

 

Toepassingen

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 is ontworpen om aan de hoogste specificaties voor motorolie vereist door Mercedes Benz te voldoen. Het geeft een uitmuntende prestatie op zeer lage en zeer hoge gebruikstemperaturen en beschermt de motor op de lange termijn tegen slijtage en neerslag opbouw.

 

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:

 

Mercedes Benz

MB-blad 229.5
MB-blad 229.3

 

Typische eigenschappen

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

 

Viscositeit, ASTM D 445

 

cSt bij 40 °C

72,4

cSt bij 100ºC

12,2

Sulfaatasgetal, gew%, ASTM D 874

0,8

Fosforgehalte

0,08

Vlampunt, ºC, ASTM D 92

212

Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052

0,85

Stolpunt, ºC, ASTM D 97

-42

 

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Mobil Super zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of een van haar dochterondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.