Mobil 1™ ESP 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Netherlands

Geavanceerde volledig synthetische motorolie

Productbeschrijving

Mobil 1™ ESP 0W-30 is een geavanceerde volledig synthetische motorolie ontworpen om een uitzonderlijk reinigingsvermogen, hoogstaande slijtagebescherming en uitstekende algemene prestaties te bieden. Mobil 1 ESP 0W-30 is vakkundig geformuleerd om de efficiëntie van emissiereductiesystemen te behouden en de levensduur te helpen verlengen in zowel diesel- als benzinemotor aangedreven voertuigen. Mobil 1 ESP 0W-30 voldoet aan of overtreft de eisen van talrijke toonaangevende auto- en industrie fabrikantennormen die van toepassing zijn op nieuwere, moderne personenwagens met diesel- en benzinemotoren.

 

Eigenschappen en voordelen

Mobil 1 ESP 0W-30 bestaat uit een gepatenteerd mengsel van hoogtechnologische componenten, geformuleerd om volledig compatibel te zijn met de nieuwste roetdeeltjesfilters voor dieselmotoren (Diesel Particulate Filters/DPF) en katalysatoren voor benzinemotoren (Gasoline Catalytic Converters/CAT). Mobil 1 ESP 0W-30 werd ontworpen voor uitstekende prestaties en bescherming in combinatie met geavanceerde brandstofbesparing. De belangrijkste eigenschappen en voordelen zijn:

Eigenschappen Voordelen en mogelijke voordelen
Laag asgehalte Helpt de afzetting te verminderen van deeltjes in de roetdeeltjesfilters voor dieselmotoren
Laag fosfor- en zwavelgehalte Helpt ‘vergiftiging’ te verminderen van katalysatoren voor benzinemotoren
Actieve reinigingsmiddelen Vermindert vorming van neerslag en slibopbouw zodat de motor langer meegaat en schoner blijft
Uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit Vermindert veroudering van de olie, hetgeen resulteert in verlengde verversingsintervallen
Laag olieverbruik Minder koolwaterstofverontreiniging
Verbeterde wrijvingseigenschappen Potentieel beter brandstofrendement
Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen Snel starten bij koude temperaturen en ultrasnelle bescherming Bevordert een verlengde levensduur van de motor

 

Toepassingen

Mobil 1 ESP 0W-30 wordt aanbevolen voor veel soorten moderne automotoren, vooral benzine- en dieselmotoren met hoge prestaties in de laatste nieuwe personenwagens, SUV’s en lichte bestelwagens.

Mobil 1 ESP 0W-30 is bijzonder geschikt voor extreme omstandigheden waar conventionele oliën vaak niet kunnen presteren. Het wordt niet aanbevolen voor tweetakt- of luchtvaartmotoren, tenzij specifiek goedgekeurd door de fabrikant.
 

 

Specificaties en goedkeuringen

Mobil 1 ESP 0W-30 voldoet aan of overtreft de vereisten van:  
ACEA C2, C3 X

 

Mobil 1 ESP 0W-30 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:  
VW 504 00 / 507 00 X
MB-blad 229.31 X
MB-blad 229.51 X
MB-blad 229.52 X
Porsche C30 X

 

Typische eigenschappen

Mobil 1 ESP 0W-30  
Viscositeit, ASTM D 445  
cSt bij 40ºC 67,8 
cSt bij 100 °C 12,2
Sulfaatasgetal, gew%, ASTM D 874 0,6
Fosforgehalte 0,08
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052 0,846
Totaal basiciteitsgetal (TBN) (ASTM D2896) 6,3
MRV bij -30ºC 26900
Viscositeitsindex 165
HTHS Viscositeit, mPa•s bij150ºC, ASTM D 4683 3,5

 

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, Mobil 1 en het Pegasus ontwerp zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation, of van één van haar dochterondernemingen

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.