Mobil Delvac™ City Logistics V 5W30

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Syntetyczny olej silnikowy do lekkich pojazdów użytkowych

Opis produktu

Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30 to syntetyczny olej silnikowy o niskiej zawartości popiołów, który zapewnia długą żywotność silnika oraz doskonałą ochronę silnika przed osadami i zużyciem.

Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30 zapewnia doskonałe smarowanie silników wysokoprężnych i benzynowych pracujących w trudnych warunkach drogowych zazwyczaj spotykanych w ruchu miejskim. Produkt ten jest zalecany przez ExxonMobil dla europejskich silników przeznaczonych do szerokiej gamy lekkich pojazdów użytkowych, takich jak pojazdy dostawcze Volkswagen lub inne samochody wymagające ACEA C3.


Właściwości i zalety

Receptura oleju Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30 składa się z wysokiej jakości olejów bazowych oraz znakomitego, wyważonego zestawu dodatków uszlachetniających zapewniających optymalną wydajność silnika zarówno w najnowszych silnikach wysokoprężnych i benzynowych, jak i starszych modelach. Olej ten jest w pełni kompatybilny z większością filtrów cząstek stałych i konwerterów katalitycznych. Najważniejsze korzyści: 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Zwiększona stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Przyczynia się do zmniejszenia zbierania się osadów oraz do wydłużenia trwałości silnika i oleju.

Zwiększona ochrona przed zużyciem

Przyczynia się do wydłużenia trwałości komponentów i silnika.

Zaawansowana ochrona przed gromadzeniem się osadów na tłokach.

Przyczynia się do utrzymania silnika w czystości przy zmniejszonych kosztach utrzymania i długiej trwałości silnika.

Zaawansowane oczyszczanie z sadzy w celu ograniczenia wzrostu lepkości, zbierania się osadów i blokowania filtrów.

Przyczynia się do wzmocnienia ochrony silnika i wydłużenia jego trwałości.

Lepsza pompowalność w niskich temperaturach

Szybki rozruch przy zmniejszonym zużyciu niskich temperaturach otoczenia.

Stabilny stopień lepkości

Przyczynia się do oszczędnego zużycia paliwa.

 

Zastosowania

ExxonMobil zaleca stosowanie Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30 przy wymagających warunkach jazdy:

  • Lekkie pojazdy użytkowe Volkswagen (olej ten spełnia najnowsze wymagania grupy VW dla silników, dla których wymagane jest przedłużenie okresów pomiędzy wymianą oleju)
  • Lekkie pojazdy użytkowe lub samochody wymagające ACEA C3
  • Silniki benzynowe oraz wysokoprężne z filtrami cząstek stałych (DPF) i konwertorami katalitycznymi.
  • Normalne warunki pracy, okazjonalnie ciężkie (wliczając w tym jazdę w trybie miejskim)

    Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi użytkownika pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Delvac™ City Logistics V spełnia lub przewyższa następujące wymagania:

5W-30

ACEA C3

     X

 

 

 

Mobil Delvac™ City Logistics V został dopuszczony przez następujących producentów urządzeń:

5W-30

VW 504 00/507 00

     X

  

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

V 5W-30

 

Lepkość

5W-30

mm²/s w 40ºC, ASTM D 445

69

mm²/s w 100ºC, ASTM D 445

12,0

Popiół siarczanowy, wt%, ASTM D 874

0,69

Liczba zasadowa TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

6,2

Temp. zapłonu, °C, ASTM D 92

232

Gęstość w 15º C kg/l, ASTM D 4052

0,85

Temp. płynięcia, °C, ASTM D 97

-42

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Mobil, Mobil Delvac 1, logo firmy Mobil oraz wizerunek Biegnącego Pegaza, są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

Mobil, Mobil Delvac 1, logo firmy Mobil oraz wizerunek Biegnącego Pegaza, są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych. ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, dział ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Niniejsza informacja odnosi się wyłącznie do produktów dostarczanych w Europie (w tym w Turcji) oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.