Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Olej do silników wysokoprężnych z systemami emisji spalin

Opis produktu

Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 to najwyższej jakości syntetyczny olej do silników Diesla zaprojektowany w celu zapewnienia ochrony nowoczesnych, wysokoobciążonych silników Diesla o niskiej emisji spalin pracujących w trudnych warunkach. Oleje bazowe najwyższej jakości zastosowane w tym produkcie zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, stabilną lepkość i kontrolę lotności produktu w wysokich temperaturach. Zaawansowany system dodatków uszlachetniających został przygotowany w celu wydłużenia czasu pracy silnika i zapewnienia wydajności systemom redukcji emisji spalin, w tym również filtrów cząstek stałych (DPF). Dzięki posiadanym specyfikacjom i aprobatom producentów Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 może być stosowany we flotach mieszanych.

 

Właściwości i zalety

Wysoko obciążone niskoemisyjne silniki stawiają większe wymagania olejom silnikowych. Mniejsze konstrukcje silnika oraz zastosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększają obciążenia termiczne środków smarnych. Technologie silników o niskiej emisji spalin, takie jak np. podwyższenie ciśnienia wtrysku paliwa, opóźnienie rozrządu, układy oczyszczania spalin wymagają olejów o większej stabilności utleniania, zdolności do rozpraszania sadzy, niskiej lotności i kompatybilności z systemami oczyszczania spalin. Technologia zastosowana w oleju Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 zapewnia doskonałą wydajność silnika, długie okresy pomiędzy wymianami oleju, ochronę systemu redukcji spalin z filtrami cząstek stałych (DPF) włącznie. Najważniejsze korzyści:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed gęstnieniem oleju, osadami wysokotemperaturowymi, zbieraniem się szlamu i degradacją oleju

Pozwala na wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju

Zapewnia ochronę przed zakleszczeniem się pierścieni

Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe, ochrona przed polerowaniem gładzi cylindra, ochrona przed korozją

Pomaga wydłużyć całkowity okres eksploatacji silnika

Dobra stabilność na ścinanie Bardzo niska lotność

Pomaga ograniczyć spadek lepkości i zużycie oleju w ciężkich warunkach pracy w wysokich temperaturach.

Mała zawartość popiołu siarczanowego, siarki i fosforu

Pomaga chronić elementy układów wydechowych, również tych wyposażonych w filtry DPF.

Doskonałe właściwości w niskich temperaturach

Przyczynia się do poprawy cyrkulacji i pompowalności oleju

 

* Produkty o zbilansowanej formulacji, takie jak Mobil Delvac, które spełniają lub przewyższają specyfikacje producentów OEM i specyfikacje branżowe, mogą pomóc w zapewnieniu odpowiedniej ochrony silników. Aby optymalnie dobrać olej do aplikacji, skonsultuj się z producentem OEM. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od wymogów producentów OEM, typu silnika i jego utrzymania, warunków zastosowania i serwisu, oraz poprzednio używanego środka smarnego.

 

Zastosowania

•  Wysoko obciążone silniki Diesla, w tym nowoczesne, niskoemisyjne silniki Euro V/VI wyposażone w systemy emisji spalin i technologie użytkowe takie jak: filtry cząstek stałych (DPF), selektywną redukcję katalityczną (SCR), układy ciągłej regeneracji (CRT), utleniający reaktor katalityczny (DOC) oraz system recyrkulacji spalin (EGR).

•  Wysoko obciążone silniki Diesla, w których stosuje się oleje napędowe o niskiej zawartości siarki i paliwa typu biodiesel

•  Urządzenia napędzane silnikami Diesla wolnossącymi i z turbosprężarkami

•  Autobusy i samochody ciężarowe pracujące na krótkich i długich dystansach

•  Maszyny robocze w przemyśle górniczym, budownictwie oraz maszyny rolnicze

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada aprobaty następujących producentów:

MAN M 3477

MAN M 3271-1

MTU Oil Category 3.1

VOLVO VDS-4

VOLVO VDS-3

RENAULT TRUCKS RLD-3

RENAULT TRUCKS RLD-2

DEUTZ DQC IV-10 LA

AVTODISEL (YaMZ) YaMZ-7-17

Mack EO-O Premium Plus

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

MAN M 3575

SCANIA LOW ASH

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CJ-4

API CI-4 PLUS

API CI-4

JASO DH-2

DAF Extended Drain

Cummins CES 20081

CATERPILLAR ECF-3

ACEA E4

ACEA E6

ACEA E7

ACEA E9

ISUZU DEO (samochody z DPD )

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 10W-40

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

89,3

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13,8

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

157

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,0

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

12,8

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-36

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

236.

Gęstość w 15°C, [ kg/m3], ASTM D4052

0.860

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.