Mobil Delvac XHP LE 10W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Najwyższej jakości olej do silników Diesla

Opis produktu

Mobil Delvac XHP LE 10W-40 to najwyższej jakości syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych nowoczesnych silników Diesla z niską emisją spalin w sprzęcie pracującym w trudnych warunkach. Produkt ten został opracowany z wykorzystaniem wysokiej jakości olejów bazowych, które zapewniają doskonałą płynność oleju w niskich temperaturach, trwały film olejowy w wysokich temperaturach oraz niską lotność. Nowy pakiet dodatków uszlachetniających wydłuża żywotność i zapewnia efektywność systemów redukcji emisji, w tym również filtrów cząstek stałych (DPF). Filtry DPF są stosowane przez niektórych producentów samochodów ciężarowych zgodnie z wymogami norm emisji spalin: Euro IV, oraz Euro V.

 

Właściwości i zalety

Wysokoobciążone niskoemisyjne silniki stawiają większe wymagania olejom silnikowych. Mniejsze konstrukcje silnika oraz zastosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększają obciążenia termiczne środków smarnych. Technologie silników o niskiej emisji spalin, takie jak m.in. podwyższenie ciśnienia wtrysku paliwa, opóźnienie wtrysku, układy oczyszczania spalin wymagają olejów o większej odporności na utlenianie, zdolności do rozpraszania sadzy, niskiej lotności i kompatybilności z systemami oczyszczania spalin. Zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac XHP LE 10W-40 zapewnia wyjątkową wydajność, rzadsze wymiany i ochronę układów wydechowych, także wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF). Jego główne zalety to: 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed gęstnieniem oleju, osadami wysokotemperaturowymi, zbieraniem się szlamu i degradacją oleju

Pozwala na wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju

Zapewnia ochronę przed zapiekaniem się pierścieni

Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe, ochrona przed polerowaniem gładzi cylindra oraz ochrona przed korozją.

Pomaga wydłużyć całkowity okres eksploatacji silnika

Dobra stabilność na ścinanie Bardzo niska lotność

Pomaga ograniczyć spadek lepkości i zużycie oleju w ciężkich warunkach pracy w wysokich temperaturach.

Mała zawartość popiołu siarczanowego, siarki i fosforu

Pomaga chronić elementy układów wydechowych, również tych wyposażonych w filtry DPF.

Doskonałe właściwości w niskich temperaturach

Pomaga w lepszej cyrkulacji i pompowalności oleju

Ochrona przed zużyciem przy rozruchu

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Sprzęt zasilany silnikami Diesla wolnossącymi i z turbosprężarkami produkowany przez producentów europejskich

     •  Nowoczesne wysokoobciążone silniki, w tym również wyposażone w filtry cząstek stałych DPF (Diesel Particulate Filter)

     •  Lekkie pojazdy dostawcze i wysokoobciążone samochody ciężarowe oraz nowoczesne maszyny robocze

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten został dopuszczony przez następujących producentów urządzeń:

DEUTZ DQC IV-10 LA

MAN M 3477

MB-Approval 235.7

MTU Oil Category 3.1

Ford WSS-M2C944-A

 

Produkt ten jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:

MAN M 3277 CRT

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CI-4

DAF Extended Drain

RENAULT TRUCKS RGD

RENAULT TRUCKSRXD

RENAULT TRUCKS RLD-2

ZF TE-ML 04C

VOLVO VDS-3

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 10W-40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,865

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

228

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

85

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-39

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

12

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

153

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.