Mobil Centaur XHP 460 Series

Mobil grease , Poland

Uniwersalne smary z kompleksem sulfonianu wapnia

Opis produktu

Seria Mobil Centaur XHP 460 to asortyment smarów klasy premium, w których formulacji zastosowano zaawansowaną technologię zagęszczania sulfonianem wapnia. Tego typu zagęszczacz przynosi zarówno naturalną ochronę przed rdzewieniem, jak i doskonałe właściwości przy wysokich ciśnieniach (EP).  W porównaniu do konwencjonalnych środków zagęszczających na bazie mydła (tzn. mydeł litowego, glinowego i wapniowego), zastosowany w serii Mobil Centaur XHP 460 zagęszczacz z sulfonianu wapnia lepiej sprawdza się w środowiskach nasyconych wodą, zapewniając ochronę przed rdzewieniem w długich okresach pomiędzy ponownymi przesmarowaniami. Naturalne właściwości EP wykazują dużą stabilność w obecności wody, co umożliwia zachowanie równowagi pomiędzy ochroną przed zużyciem a odpornością na korozję.

 

Smary serii Mobil Centaur XHP 460 szczególnie nadają się do smarowania urządzeń w hutach stali i sprzętu papierniczego.  Seria zapewnia zrównoważoną kombinację odporności na wymywanie i spryskiwanie wodą, a także doskonałą ochronę przed korozją w tych bardzo wilgotnych środowiskach. Zastosowane tu środki zagęszczające na bazie sulfonianu wapnia zachowują konsystencję i właściwości ochrony EP nawet przy wysokich poziomach zanieczyszczenia wodą.

 

Właściwości i zalety

Smary serii Mobil Centaur XHP 460 należą do środków smarnych marki Mobil cenionych za wysoką jakość i niezawodność, a także możliwości eksploatacyjne.  Wyroby z tej serii produkuje się według najwyższych standardów jakości.  Kluczową cechą tej rodziny produktów jest jej powszechnie uznana trwałość i jednolitość, a także przydatność do zastosowań w trudnych warunkach.  W recepturze smarów serii Mobil Centaur XHP 460 zastosowano wysokiej jakości zagęszczacz sulfonianu wapnia, specjalnie zaprojektowany do zastosowań w hutnictwie stali i papiernictwie.  Smary serii Mobil Centaur XHP 460 oferują następujące korzyści:

•  Doskonała ochrona przy wysokich ciśnieniach oraz zdolność obciążeniowa dla ochrony urządzeń poddawanych wysokim obciążeniom udarowym.

•  Doskonałe powstrzymywanie wydzielania oleju w wysokich temperaturach.

•  Niezawodne smarowanie łożysk do pracy w temperaturach do 232°C z odpowiednimi interwałami smarowania.

•  Pakiet zaawansowanych dodatków polimerowych odpornych na wymywanie wodą.

•  Zdolność do absorbowania niezwiązanej wody bez utraty konsystencji zagęszczacza.

• Wydłużone interwały smarowania, mniejsze zużycie smaru.

 

Zastosowania

Smary serii Mobil Centaur XHP 460 zaleca się do stosowania przy znacznych obciążeniach i nasyceniu wodą w środowiskach hut stali i papierni.  Konkretne przykłady takich zastosowań to:

     •  Łożyska wież obrotowych kadzi

     •  Urządzenie do odlewania ciągłego

     •  Łożyska walców roboczych do walcowania na gorąco

     •  Czopy walców

     •  Walce wyżymaków, prasowe i czołowe

     • Łożyska walców do produkcji pelletu drzewnego

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

461

DIN 51825:2004-06 - KPF 1 K -20

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

461

462

Klasa konsystencji NLGI

NLGI 1

NLGI 2

Rodzaj zagęszczacza

Sulfonian wapnia

Sulfonian wapnia

Barwa i wygląd

BRĄZOWA

BRĄZOWA

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

275

275

Test 4-kulowy, obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2596

400

400

Test 4-kulowy, średnica skazy zużycia, [mm], ASTM D2266

0,6

0,6

Penetracja, 60 cykli, [0,1 mm], ASTM D217

315

280

Lepkość kin. w 100°C, dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

30,8

30,8

Lepkość kin. w 40°C, dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

460

460

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

96

96

Test na spryskiwanie wodą, ubytek, [%wag.], ASTM D4049

25

20

Test na wymywanie wodą, ubytek w 79°C, [%wag.], ASTM D1264

1,0

0,5

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

11-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.