Morgan No-Twist Oil Series

Mobil industrial , Poland

Wysokiej jakości olej cyrkulacyjny

Opis produktu

Produkty serii Morgan No-Twist® są wysokiej jakości olejami cyrkulacyjnymi przeznaczonymi do spełnienia krytycznych wymagań walcarek No-Twist produkowanych przez Primetals Technologies.  Ich wszechstronna wydajność sprawia, że są doskonałym wyborem dla układów cyrkulacyjnych smarujących przekładnie i łożyska.

Doskonała wydajność olejów Morgan No-Twist® w walcarkach Primetals Technologies jest wynikiem starannie zbilansowanej formulacji zapewniającej doskonałą zwilżalność, dodatkową retencję oleju i odpowiednią warstwę filmu smarnego chroniącego przed rdzą i korozją. Ponadto, oleje te zapewniają również doskonałą odporność na utlenianie i degradację termiczną oraz wysoki poziom ochrony przed zużyciem.

Oleje Morgan No-Twist® mają również doskonałą odporność na emulgowanie, zwłaszcza w temperaturach pracy walcarek, które zazwyczaj są niższe niż metody ASTM D1401. Pozwala to na szybkie oddzielenie wody i innych zanieczyszczeń ze zbiornika układu. Produkty Morgan No-Twist® są dostępne w różnych klasach lepkości.

 

Właściwości i zalety

W olejach Morgan No-Twist® wykorzystano tę samą technologię, co w produktach serii Mobil Vacuoline 500, których sprawdzona wydajność sprawiła, że są oni głównym wyborem właścicieli urządzeń Primetals Technologies na całym świecie.  Oleje Morgan No-Twist® są rekomendowane przez Primetals Technologies do ich urządzeń, w tym do układów hydraulicznych i do różnego rodzaju sprzętu dodatkowego.  Stworzono je w oparciu o wiedzę specjalistyczną i praktyczne doświadczenia wspólne dla firm Mobil i Primetals Technologies.

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed rdzą i korozją dzięki zrównoważonej formulacji oleju

Mniej nieplanowanych przestojów i mniejsze koszty eksploatacyjne

Doskonała charakterystyka przeciwzużyciowa

Doskonała ochrona łożysk i przekładni w krytycznych aplikacjach

Doskonała odporność na emulgowanie

Szybkie oddzielanie wody zapewnia płynną i wydajną pracę, krótsze i rzadsze przestoje i bezwzględną ochronę przed zużyciem.

Wysoka odporność na utlenianie i degradację termiczną

Przedłużona trwałość oleju i unikanie kosztów potencjalnych przerw w produkcji

Wiele możliwości aplikacji

Mniej zapasów magazynowych

 

Zastosowania

Oleje Morgan No-Twist® przeznaczone są głównie do smarowania łożysk ślizgowych, łożysk tocznych, przekładni o zębach prostych i skośnych. Mogą być stosowane jako uniwersalne oleje maszynowe, w aplikacjach, w których nie występują obciążenia udarowe i w których olej nie musi posiadać właściwości EP. Nadają się do smarowania rozbryzgowego, zanurzeniowego, oraz układów z pierścieniami odrzutowymi i wszelkich innych zastosowań w pompach, zaworach i urządzeniach pomocniczych. Są one zalecane do stosowania w układach hydraulicznych, które wymagają zastosowania oleju o wyższej klasie lepkości. Są szczególnie odporne na długotrwałe działanie wysokich temperatur i dobrze sprawdzają się w układach cyrkulacyjnych o krótkim czasie przebywania w oleju.

 

Typowe zastosowania obejmują m.in.:

     •  Młyny firmy Primetals Technologies system B-1 (ISO 320), B-2 (ISO 220) i C (ISO 100)

     •  Układy z przekładniami o zębach czołowych, skośnych, stożkowych i strzałkowych pracujących w warunkach średniego obciążenia

     •  Układy cyrkulacyjne

     •  Olej Morgan No-Twist® 100 można także stosować w układach hydraulicznych z pompami zębatymi, łopatkowymi, promieniowymi i osiowo-tłokowymi, gdzie zaleca się wysokiej lepkości olej hydrauliczny z dodatkami przeciwzużyciowymi.

     •  Niektóre sprężarki i pompy próżniowe powietrza i gazów obojętnych, o ile temperatury tłoczenia nie przekraczają150ºC.  Nie nadaje się do sprężarek powietrza do oddychania

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

100

320

460

Klasa lepkości

ISO 320

ISO 460

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1A

1A

1A

Demulgacja, zaw. wolnej wody, oleje bez dodatków EP, [ml], ASTM D2711

39

39

35

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D1298

0,88

0,89

0,90

Demulgowalność, Czas do 37ml wody, 54ºC, [min], ASTM D1401

15

Demulgowalność, Czas do 40/37/3, 82ºC, [min], ASTM D1401

20

25

Test FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

12

12

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

264

288

286

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

10

10

5

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

0

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

10,7

24,4

29,4

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

89

309

453

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-24

-12

-12

Ochrona przed rdzą,Proc A, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Ochrona przed rdzą,Procedura A, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

99

96

95

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

01-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.