PRIMETALS GEAR OIL SERIES

Mobil industrial , Poland

Oleje przekładniowe klasy premium

Opis produktu

Oleje przekładniowe Primetals to wysokiej jakości środki smarne o wyjątkowej odporności na skrajne naciski i obciążenia, zaprojektowane specjalnie do stosowania w zamkniętych napędach przekładniowych urządzeń walcowniczych firmy Primetals Technologies.  Recepturę olejów przekładniowych Primetals opracowano z myślą o większych obciążeniach w nowszych konstrukcjach przekładni zębatych, zapewniając dodatkową ochronę przekładni, łożysk i uszczelnień, a także ochronę zębów przekładni przed zużyciem mikrowżerowym, które może prowadzić do ich znacznego uszkodzenia. 

Oleje przekładniowe Primetals przewyższają wymagania branżowe co do ochrony łożysk przed zużyciem, oferując do 15-krotnie wyższą ochronę przed zużyciem jak zmierzono w standardowym teście FAG FE 8.  Ich zbilansowana receptura może zapewnić maksymalną ochronę przed zużyciem i korozją, zachowując kompatybilność z powszechnie stosowanymi materiałami uszczelnień skrzyni biegów, zapobiegając w ten sposób wyciekom oleju i zmniejszając wnikanie zanieczyszczeń.

Oleje przekładniowe Primetals zaleca się do przekładni zębatych czołowych, śrubowych i stożkowych w młynach firmy Primetals Technologies ze smarowaniem cyrkulacyjnym lub rozbryzgowym, pracujących przy temperaturach oleju do 100ºC. Szczególnie nadają się do przekładni pracujących pod znacznymi lub udarowymi obciążeniami.  Oleje przekładniowe Primetals są dostępne w trzech klasach lepkości.

 

Właściwości i zalety

W olejach przekładniowe Primetals wykorzystano tę samą technologię, co w olejach przekładniowych serii Mobilgear 600 XP, których sprawdzona wydajność sprawiła, że to je właśnie najczęściej wybierają właściciele urządzeń Primetals Technologies na całym świecie.  Te najwyższej jakości środki smarne klasy premium na bazie olejów mineralnych spełniają najnowsze standardy branży przekładniowej i mają dobrą opinię z powodu nowatorstwa i wysokiej wydajności.  Oleje przekładniowe Primetals oferują następujące cechy i potencjalne korzyści:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Lepsza ochrona przed zębami przekładni

przed zużyciem mikrowżerowym

Mniejsze zużycia kół zębatych i łożysk skutkuje mniejszą ilością nieplanowanych przestojów.

Mniej wgnieceń zębów przekładni od powstających skutkiem zużycia cząstek

Do 22% poprawy trwałości łożysk, zmniejszenie kosztów wymiany i zwiększenie wydajności

Lepsza ochrona łożysk przed zużyciem

Dłuższa trwałość łożysk, co skutkuje wyższą produktywnością

Znakomita kompatybilność z szerokim zakresem

materiałów uszczelniających

Mniejsze wycieki oleju, zużycie i wnikanie zanieczyszczeń w celu poprawy konserwacji, niezawodności i wydajności

Doskonała odporność na utlenianie i

degradację termiczną oleju

Przyczynia się do wydłużenia trwałości środka smarnego i obniżenia kosztów smarowania przy skróceniu czasu przestojów planowych.

Wysoka odporność na tworzenie się

osadów

Czyściejsze systemy i mniej konserwacji

Szeroki zakres zastosowań

Potrzeba mniej klas środków smarnych, co pozwala obniżyć koszty zakupu i przechowywania oraz ryzyko niewłaściwego zastosowania.

Duża odporność na rdzewienie i korozję stali, miedzi i stopów metali miękkich

Doskonała ochrona części maszyn, przy zmniejszonych kosztach konserwacji i napraw

Odporność na pienienie i tworzenie emulsji

Solidne smarowanie i wydajność przy zanieczyszczeniu wodą lub w urządzeniach podatnych na spienianie oleju

 

Zastosowania

Oleje przekładniowe Primetals nadają się do szerokie zakresu zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w przekładniach zębatych czołowych, śrubowych, stożkowych i ślimakowych następujących urządzeń:

     • Przenośniki, wentylatory, miksery, prasy, pompy, wytłaczarki i inny sprzęt do pracy w ciężkich warunkach

     • Zastosowania nie-przekładniowe, w tym sprzęgła wałów, śruby i silnie obciążone łożyska ślizgowe i toczne pracujące z niską prędkością

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

150

220

320

AGMA 9005-E02-EP

X

X

X

DIN 51517-3:2009-06

X

X

X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:1996)

X

 

 

ISO ISO-L-CKD (ISO 12925-1:1996)

 

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

150

220

320

Klasa lepkości

ISO 150

ISO 220

ISO 320

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1B

1B

1B

Gęstość w 15.6ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,89

0,89

0,90

EP Properties, Timken OK Load, lb, ASTM D2782

65

65

65

Demulgowalność, Czas do rozdzielenia, 82ºC, min, ASTM D1401

30

30

30

Test zużycia FE8, Zużycie rolek V50, mg, DIN 51819-3

2

2

2

Test FZG Mikropitting, Obciążenie zacierające, Stopień, FVA 54

10/Wysoka

10/Wysoka

10/Wysoka

Test FZG Scuffing, Obciążenie zacierające, A/16.6/90, ISO 14635-1 (mod)

12+

12+

12+

Test FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

12+

12+

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

230

240

240

Odporność na pienienie, I sekw. Tendencja/stabilność, [ml], ASTM D892

0/0

0/0

0/0

Odporność na pienienie, II sekw. Tendencja/stabilność, [ml], ASTM D892

30/0

30/0

30/0

Test 4-kulowy, Wskaźnik zużycia, kg, ASTM D2783

47

48

48

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2783

250

250

250

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,7

19,0

24,1

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

150

220

320

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-24

-18

-15

Ochrona przed rdzą,Procedura A, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

97

97

97

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

01-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.