Seria Mobil DTE™ FM Excel

Mobil industrial , Poland

Środki smarne do maszyn papierniczych klasy spożywczej

Opis produktu

Seria Mobil DTE™ FM Excel to wysokowydajne środki smarne klasy spożywczej zaprojektowane w celu doskonałej ochrony urządzeń w układach cyrkulacyjnych, przekładniach i łożyskach maszyn w wymagającej branży papierniczej.

Ich receptura składa się z wysokiej jakości olejów bazowych oraz zastrzeżonego, technologicznie zaawansowanego pakietu dodatków, starannie wyważonych, aby spełniać rygorystyczne międzynarodowe normy dotyczące żywności, jednocześnie chroniąc elementy systemu przed zużyciem, rdzą i korozją. Seria Mobil DTE FM Excel to środki smarne zarejestrowane przez NSF H1, a także zgodne z tytułem 21 CFR 178.3570 wydanym przez Food and Drug Administration (USA) dla środków smarnych, które mają przypadkowy kontakt z żywnością.

 

Seria Mobil DTE™ FM Excel zapewnia doskonałą ochronę przeciwzużyciową łożysk i przekładni pracujących w trudnych warunkach, przyczyniając się do zminimalizować przestoje na korzyść produktywności.

Zapewniają utrzymanie układów w doskonałej czystości oraz doskonałą stabilnością termiczną i oksydacyjną, dzięki czemu przez długi czas nie odkładają się w nich osady, nawet w wysokich temperaturach.

 

Oleje serii Mobil DTE™ FM Excel stworzono aby zapewnić maksymalnej ochrony i smarowania w obecności wody.

Ich szczególna zdolność do demulgowania i filtracji zapewnia doskonałą wydajność i możliwość utrzymania skutecznej filtracji nawet na jej bardzo wysokich poziomach. Łatwo oddzielają wodę i zachowują właściwości przez dłuższy czas pracy.

Płyny te umożliwiają stosowanie wysokiego ciśnienia pary, wysokich temperatur i prędkości maszyn powszechnych w wysokowydajnych maszynach papierniczych.

 

Środki smarne z Serii Mobil DTE™ FM Excel nie wpływają na zawartość MOAH w żywności, jeśli stosuje się je zgodnie z ograniczeniami FDA 21CFR178.3570.

 

Właściwości i zalety

Zrównoważona receptura olejów Mobil DTE™ FM Excel wykazała wysoką wydajność w nowoczesnych wysokowydajnych maszynach papierniczych. Ich doskonałe właściwości w dziedzinie ochrony przed zużyciem, zwiększonej stabilności odporności na utlenianie, stabilności chemicznej, skutecznej ochrony przed rdzą i korozją i zdolności filtracyjnej przyczyniają się do wydłużenia okresów pomiędzy serwisowaniem. Skutkuje to zmniejszeniem potrzeb konserwacji, wydłużeniem trwałości urządzeń i zwiększeniem zdolności produkcyjnej, wszystko to zrównoważone z wymaganiami klasyfikacji żywnościowej.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Środki smarne z certyfikatem NSF H1

Mogą być używane do zastosowań w zakresie pakowania oraz przetwórstwa produktów spożywczych i napojów.

Doskonała ochrona przed zużyciem

Poprawiona skuteczność łożysk i przekładni

Wyjątkowa odporność na utlenianie i stabilność termiczna

Przedłużona trwałość oleju

Niższe koszty wymiany filtrów

Czystsze układy

Mniej osadów w układach

Skuteczna separacja wody

Można łatwiej usuwać wodę

Zmniejsza tworzenie się emulsji w układach

Doskonała filtracja

Utrzymuje przewody olejowe i mechanizmy kontroli przepływu wolne od osadów

Lepsza płynność oleju i skuteczność chłodzenia

Niższe koszty wymiany filtrów

Ochrona na wysokim poziomie przed rdzewieniem ikorozją

Ochrona przekładni i łożysk w środowiskach mokrych

Ochrona przed korozją w środowiskach mokrych iwilgotnych

 

Zastosowania

Środki smarne Mobil DTE™ FM Excel zaprojektowano tak, aby sprostać wymagającym warunkom pracy w przemyśle papierniczym przy jednoczesnym spełnieniu surowych wymagań przemysłu spożywczego.

 

• Część mokra papierni: sekcja formowania i prasowania

• Część sucha papierni: sekcja suszenia, prasa zaklejająca, stos kalandra, szpula, nawijarka.

• Maszyny przemysłowe do produkcji i pakowania żywności

• Ogólne smarowanie łożysk, przekładni i układów hydraulicznych

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

150

220

Valmet Paper RAU4L00659_07 (części mokre i suche)

X

X

Valmet Paper RAUAH02724_01 (olej mineralny do walców hydraulicznych)

X

X

Voith Paper VS 108 5.3.1 2021-10 (część mokra)

X

 

Voith Paper VS 108 5.3.2 2021-10 (część sucha)

 

X

Voith Paper VS 108 5.3.3 2021-10 (powlekarki off-line)

X

 

Voith Paper VS 108 5.3.4 2021-10 (rolka hydrauliczna)

X

 

Voith Paper VS 108 5.3.5 2021-10 (prasy szerokostrefowe)

 

X

Voith Paper VS 108 5.3.6 2021-10 (nawijarka)

 

X

 

Ten produkt jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami:

150

220

NSF H1

X

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

150

220

DIN 51517-3:2018-09

X

X

DIN 51524-2:2017-06

X

 

Valmet Paper RAU4L00659_07 (części mokre i suche)

X

 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

150

220

Klasa lepkości

ISO 150

ISO 220

Czas wydzielania powietrza w 75°C, min, ASTM D3427

 

16,1

Wydzielanie powietrza w 75°C, min, ASTM D3427

10,9

 

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, Ocena, ASTM D130

1B

1A

Deemulgowalność, Czas do 3ml emulsji, 82ºC, min, ASTM D1401

15

10

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,8812

0,8814

Test zacierania FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

14+

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

238

202

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, ml, ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

40

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

150

210,8

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-18

-15

Ochrona przed rdzą,Proc. A, ASTM D665

Spełnia

 

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

10-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.