Mobil 1 FS x1 5W50

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil 1™ to wiodąca na świecie marka syntetycznych olejów silnikowych zapewniających maksymalną wydajność i ochronę. Dzięki technologii Mobil 1 silnik wciąż pracuje jak nowy.

Mobil 1™ FS X1 5W-50 to syntetyczny olej silnikowy o zaawansowanych osiągach, opracowany aby zapewnić wyjątkowe właściwości czyszczące.

 

Właściwości i zalety

Mobil 1™ FS X1 5W-50 stworzono w oparciu o opatentowaną kombinację wysokiej jakości syntetycznych olejów bazowych wzbogaconą precyzyjnie zrównoważonym zestawem dodatków, aby zapewnić:

 • Ochronę silnika przed zużyciem i smarowanie przez cały czas pomiędzy wymianami oleju

 • Doskonałą ochronę silnika poprzez zapobieganie gromadzeniu się szkodliwych osadów

 • Udoskonaloną technologię czyszczenia dla samochodów z przebiegiem ponad 100 000 km

 • Lepszą ochronę przy zmiennej jakości paliwa*

 • Ochronę silnika podczas rozruchu w niskich temperaturach

 

* Osiągi porównano w standardowych testach branżowych, w których stosuje się paliwa o właściwościach podwyższających odkładanie się osadów.

 

Zastosowania

Mobil 1 FS X1 5W-50 zaleca się dla wielu typów pojazdów o przebiegu ponad 100 000 km

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt posiada następujące aprobaty:

Porsche A40

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

API CF

FIAT 9.55535-M2

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SM

API SN

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4-16

Lexus LFA Service Fill

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-50

Lotność Noack, 1 godz., 250 C, [% masy], ASTM D5800

75

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

16,7

MRV w -35 ºC, [mPa.s], (ASTM D4684)

23000

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

240

Lepkość HTHS w 150ºC1x10(6) sek(-1), [mPa.s], ASTM D 4683

4,5

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

13

Lepkość względna CCS w 30°C, [mPa.s], ASTM D5293

6000

Stabilność na ścinanie, lepkość kinematyczna w 100 C, po ścinaniu, [mm2/s], ASTM D6278

16.6

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-45

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

10-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.