Mobil 1  ESP Formula 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Zaawansowany technologicznie, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 jest najwyższej jakości syntetycznym olejem silnikowym zaprojektowanym, aby zapewnić wyjątkową czystość, ochronę przed zużyciem i doskonałą wydajność. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 został zaprojektowany, aby przedłużyć żywotność i utrzymać efektywność systemów emisji spalin zarówno w samochodach zasilanych olejem napędowym jak i benzyną. Olej Mobil 1 ESP Formula 5W-30 spełnia lub przewyższa wymagania wielu wiodących norm branżowych i norm producentów pojazdów dla nowoczesnych silników samochodów osobowych z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi.

 

Cechy i Zalety

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 jest produkowany z zastrzeżonych komponentów najwyższej jakości dobranych z myślą o pełnej kompatybilności z najnowszymi filtrami cząstek stałych w silnikach Diesla (DPF) i katalizatorami w silnikach benzynowymi (CAT).  Mobil 1 ESP Formula 5W-30 został zaprojektowany, aby zapewnić wyjątkową wydajność i ochronę silnika przy jednoczesnym zapewnieniu oszczędności paliwa.  Najważniejsze właściwości i potencjalne korzyści ze stosowania:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Niska zawartość popiołu siarczanowego

Pomaga ograniczyć ilość osadów na filtrach cząstek stałych (DPF)

Niska zawartość siarki i fosforu

Pomaga ograniczyć zatrucie katalizatorów w silnikach benzynowych

Aktywne dodatki myjące

Redukcja osadów i szlamu przyczyniająca się do przedłużenia okresu eksploatacji silnika i zapewnienia jego czystości

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Pomaga zminimalizować proces starzenia się oleju, co umożliwia wydłużenie okresów pomiędzy wymianami

Niskie zużycie oleju

Mniejsze zanieczyszczenie węglowodorami

Udoskonalone właściwości smarne

Zapewnia oszczędność paliwa

Doskonałe właściwości niskotemperaturowe

Szybki rozruch pojazdu przy zimnej pogodzie i superszybka ochrona przyczyniają się do przedłużenia żywotność silnika

Pomaga wydłużyć czas pracy silnika

 

 

Zastosowania

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 jest rekomendowany do stosowania we wszystkich nowoczesnych silnikach samochodowych, zwłaszcza w wysokowydajnych silnikach Diesla i silnikach benzynowych montowanych w najnowszych modelach samochodów osobowych, terenowych i furgonetkach.

     •        Mobil 1 ESP Formula 5W-30 jest szczególnie przydatny do stosowania w ekstremalnych warunkach, w których konwencjonalny olej często nie zdaje egzaminu

     •        Nie jest zalecany do smarowania silników dwusuwowych i silników lotniczych, chyba że został zatwierdzony przez producenta.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada dopuszczenia następujących producentów:

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2297

Chrysler MS-11106

GM dexos2

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290

  

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SM Engine Test Requirements
API SN Engine Test Requirements

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,6

Gęstość w 15.6°C, [g/mL], ASTM D4052

0,850

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

254

Lepkość HTHS, [mPa•s w 150ºC], ASTM D 4683

3,58

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

12,1

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

72,8

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-45

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

164

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.