Mobil 1 New Life™ 0W-40

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Wysokogatunkowy syntetyczny olej silnkowy

Opis produktu

Mobil 1 jest wiodącą na świecie marką w pełni syntetycznych olejów silnikowych gwarantującą najlepsze osiągi i wyjątkową ochronę silników. 

Mobil 1 New Life™ 0W-40 jest przeznaczony do wykorzystania w najnowocześniejszych konstrukcjach silników i doskonale nadaje się do użycia zarówno w nowszych typach samochodów jak i w starszych dobrze utrzymanych pojazdach, pozwalając w każdym przypadku na uzyskanie optymalnych osiągów niezależnie od pory roku.

 

Własności i zalety

Olej Mobil 1 New Life 0W-40 składa się z opatentowanej mieszanki syntetycznych olejów bazowych najwyższej jakości i precyzyjnie dobranego systemu dodatków uszlachetniających. Jest to wysoko zaawansowana technologicznie receptura opracowana z myślą o zminimalizowaniu zużycia i utrzymaniu funkcjonowania silnika na stałym poziomie. Zapobiega osadzaniu się szlamu i powstawaniu nagarów w obszarach występowania wysokich temperatur, chroni kluczowe partie silnika przed działaniem zanieczyszczeń, nadaje się do użycia w ekstremalnych niskich i wysokich temperaturach pomagając utrzymać pełną sprawność silnika. Jest to nasz najbardziej kompletny olej silnikowy zalecany do wykorzystania w nowoczesnych pojazdach oraz wszędzie tam, gdzie wymagany jest olej najwyższej jakości.

 • Posiada najnowsze dopuszczenia producentów sprzętu (OEM) i spełnia normy branżowe
 • Stosowany do zalewania fabrycznego silników przez wielu najbardziej renomowanych producentów pojazdów samochodowych na całym świecie
 • Wysokojakościowe surowce bazowe w połączeniu z technologią SuperSyn zapewniają doskonałą ochronę przeciwzużyciową we wszystkich warunkach eksploatacyjnych
 • Doskonała zdolność do pracy w niskich temperaturach zapewnia natychmiastowe smarowanie przy rozruchu zimnego silnika
 • Umożliwia zwiększenie oszczędności paliwa dzięki zmniejszonemu tarciu
 • Wyjątkowo niskie zużycie oleju redukuje konieczność częstych dolewek
 • Wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna zapobiega powstawaniu szlamu i pomaga utrzymać silnik w czystości

 

Zastosowania

Dzięki rozległym pracom rozwojowym podjętym wspólnie z głównymi producentami oraz zastosowaniem najnowocześniejszej technologii smarowania, Mobil 1 New Life 0W-40 jest zalecany dla właściwie wszystkich typów nowoczesnych pojazdów ze względu na doskonałą ochronę i osiągi nawet w najtrudniejszych warunkach drogowych.

 • Najnowsze technologie silnikowe takie jak turbodoładowanie i układ wtrysku bezpośredniego w silnikach Diesla i pojazdów o napędzie hybrydowym
 • Silniki wyczynowe
 • Wydłużenie okresów międzyobsługowych
 • Przeznaczony do działania w prawie wszystkich warunkach eksploatacyjnych od łagodnych po ekstremalne

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi użytkownika pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji

 

Specyfikacje i dopuszczenia

 

Mobil 1 New Life 0W-40spełnia lub przewyższa następujące wymagania:
API SN/SM/SL/SJ X
ACEA A3/B3,A3/B4 X
Nissan GT-R X

 

Mobil 1 New Life 0W-40posiada następujące aprobaty producentów:
VW 502 00/505 00 X
PORSCHE A40 X

 

W ocenie ExxonMobilMobil 1 New Life 0W-40 spełnia wymagania następującego poziomu jakości:
API CF X
VW 503 01 X
SAAB X
OPEL GM-LL-A-025; GM-LL-B-025 X

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil 1 New Life 0W-40
Lepkość kin., cSt (ASTM D445)
w temp. 40ºC 75
w temp. 100º C 13,5
Wskaźnik lepkości 185
MRV w temp -40ºC cP (ASTM D4684) 31,000
HTHS lepkość [mPa•s] w 150°C (ASTM D4683) 3.8
Całkowita Liczba Zasadowa (TBN) (ASTM D2896) 11.8
Popiół siarczanowy, waga % (ASTM D874) 1,3
Fosfór, waga % (ASTM D4981) 0,1
Temp. zapłonu, [°C] (ASTM D92) 230
Gęstość w 15,6°C, [g/ml] (ASTM D4052) 0,85

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS).  Karty charakterystyki można uzyskać na żądanie u dystrybutora lub przez Internet bądź też będą one dostarczone klientom przez sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.   Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony.  Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.


Logo Mobil, nazwa ATF SHC, a także wizerunek Biegnącego Pegaza są zarejestrowanymi znakami handlowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.