Mobil Super 3000 Formula G 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Wysokiej jakości olej silnikowy

Opis produktu

Mobil Super™ 3000 Formula G 5W-30 to wysokiej jakości olej silnikowy o bardzo niskiej zawartości popiołu siarczanowego, przygotowany z zamiarem przedłużenia trwałości i utrzymania sprawności systemów redukcji emisji spalin, zarówno w pojazdach z silnikami Diesla jak i benzynowymi.

Cechy i zalety

Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 oferuje doskonałe osiągi w niskich i wysokich temperaturach oraz długotrwałą ochronę silnika. Najważniejsze cechy i zalety:

• Utrzymuje wydajność filtrów cząstek stałych w silnikach Diesla i katalizatorów w silnikach benzynowych

• Zapewnia ochronę przeciwzużyciową oraz chroni przed powstawaniem osadów

• Zapewnia oszczędność paliwa dzięki zmniejszeniu tarcia

• Odpowiedni do silników benzynowych i wysokoprężnych w samochodach osobowych i lekkich samochodach dostawczych

Zastosowania

Specyfikacja dexos2™ jest wymagana we wszystkich samochodach marek GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet produkowanych od 2010 w silnikach benzynowych i wysokoprężnych. GM/Opel rekomenduje specyfikację dexos2™ jako kompatybilną z starszymi specyfikacjami GM/Opel (GM-LL-A-025 and GM-B-LL-025).  Większość pojazdów GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi może stosować środki smarne spełniające specyfikację dexos2™.

Specyfikacje i dopuszczenia

Posiada następujące dopuszczenia producentów:

GM dexos2

 

Ten produkt posiada dopuszczenia następujących specyfikacji:

VW 505 00

VW 505 01

 

Produkt spełnia wymagania jakościowe, nie posiada dopuszczenia:

GM-LL-A-025

GM-LL-B-025

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji branżowych:

ACEA C3

API SL

API SM

API SN

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,8

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,85

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

230

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,9

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

68

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,08

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-36

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

12-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.