Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Wysokiej jakości w pełni syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych

Opis produktu

Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 jest w pełni syntetycznym olejem, który zapewnia długą żywotność silnika w samochodach różnych marek i w różnym wieku zapewniając ochronę w szerokim zakresie temperatur.

 

Właściwości i zalety

Oleje z serii Mobil Super 3000 mają ustaloną pozycję w branży, stosujący go kierowcy mają gwarancję optymalnej pracy silnika w swoim pojeździe.  Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 zapewnia

• doskonałą ochronę w wysokich temperaturach

• doskonałe właściwości niskotemperaturowe

• doskonałą czystość silnika i ochronę przed powstawaniem szlamów

• doskonałą ochronę przed zużyciem

• pomaga w zapewnieniu oszczędności paliwa (ACEA A5/B5)

 

Zastosowania

Produkty Mobil Super 3000 zostały opracowane z myślą o kierowcach, którzy stosują je w silnikach swoich pojazdów, aby uzyskać ochronę i sprawność silnika lepszą niż przy stosowaniu konwencjonalnych lub półsyntetycznych olejów. ExxonMobil rekomenduje olej Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30, jeśli silnik pracuje regularnie w trudnych warunkach eksploatacyjnych a olej może się przyczynić do zmniejszenia uszkodzeń spowodowanych wysokim obciążeniem silnika.  Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 może być stosowany w silnikach benzynowych i wysokoprężnych w lekkich pojazdach dostawczych i vanach, które wymagają oleju silnikowego o niskiej lepkości HTHS. 

 

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 został przygotowany do spełnienia wymagań samochodów marki Ford, ale jest odpowiedni do stosowania w innych pojazdach, w których spełnia wymagania dotyczące lepkości i wymagania jakościowe.

 

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 może być stosowany do wszystkich silników wymagających specyfikacji WSS-M2C913-D, ale jest też odpowiedni do aplikacji spełniających WSS-M2C913-C.

 

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada aprobaty następujących producentów:

Ford WSS-M2C913-D

STJLR.03.5003

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

API CF

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SL

API SN (wym. dot. testów silnikowych)

Ford WSS-M2C913-C

ACEA A5/B5

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,8

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,85

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

192

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

9,8

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

53

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,05

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-39

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.