Mobil Delvac XHP Extra 10W-40  

Mobil Commercial Vehicle Lube, Poland

Najwyższej jakości olej do silników Diesla

Opis produktu

Najwyższej jakości stworzony w oparciu o technologie syntetyczną olej silnikowy Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 przeznaczony jest do smarowania wysokoobciążonych silników wysokoprężnych najnowszej generacji. Specjalna technologia produkcji wraz ze starannie dobranym, nowoczesnym pakietem dodatków uszlachetniających umożliwiły uzyskanie doskonalej charakterystyki lepkościowej, zapewniającej prawidłowy poziom ochrony przeciwzużyciowej we wszystkich warunkach eksploatacyjnych, niską lotność a także pozwoliły na zmniejszenie konsumpcji paliwa. Oleje bazowe  wzmocnione zaawansowanym technologicznie pakietem dodatków uszlachetniających zapewniają najwyższy poziom ochrony wszystkich części silnika. Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 umożliwia długie okresy między wymianami w nowoczesnych silnikach Diesla samochodów ciężarowych.

 

Zalety

Trendy zmierzające do podwyższania mocy silników przy jednoczesnym wprowadzaniu nowych, coraz bardziej rygorystycznych, wymogów dotyczących emisji substancji szkodliwych wpływają w konsekwencji na ciągle podnoszenie wymagań dotyczących jakości nowoczesnego oleju silnikowego. Nowoczesne technologie pozwalające otrzymać coraz dokładniejszy profil obrabianej powierzchni wpływają na obniżenie konsumpcji oleju eliminując jednocześnie konieczność dokonywania tak częstych jego dolewek. W konsekwencji pracujący w silniku olej oraz wszystkie towarzyszące mu dodatki uszlachetniające odświeżane są coraz rzadziej. Powszechne wykorzystanie turbosprężarek i wyższe ciśnienia wtrysku polepszają wprawdzie proces spalania ale powodują podwyższenie średniej temperatury pracy oleju, wzrost lotności oraz pojawianie się w jego objętości znacznych ilości sadzy. Zaawansowana technologia wykorzystana w oleju Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 pozwala wykorzystywać go do wszystkich rozwiązań konstrukcyjnych silników wysokoprężnych zarówno tych nowoczesnych jak i do tych starszych generacji. Własności oleju Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 oraz szereg wynikających z nich korzyści opisane zostały w poniższej tabeli:

WłasnościZalety i potencjalne korzyści
Wysoka odporność na starzenie oleju, Odporność na tworzenie się osadów w wysokich temp. i szlamu Ochrona przed degradacją oleju i korozjąZminimalizowanie zjawiska zużycia i długa żywotność silnika Wyjątkowo skuteczna kontrola  tworzenia się osadów w wysokich temp.
Zmniejszone zużycie zużycie silnika i gładzi cylindrycznychDoskonała ochrona przed zapiekaniem pierścieni tłokowych
Wysoka rezerwa alkaliczna (TBN)Długofalowa kontrola nad powstawaniem osadów prowadzących do zużycia
 Możliwość wydłużenia okresów miedzyobslugowych dyktowanych przez producentów pojazdów
Doskonale własności niskotemperaturoweZnakomita pompowalność oleju
 Zminimalizowanie zużycia elementów podczas "Zimnego Startu" silnika
Wysoka odporność na ścinaniePomaga w zredukowaniu wystąpienia niekontrolowanego spadku lepkości oleju pracującego w warunkach wysokich temperatur i wysokich obciążeń
Wysoki indeks lepkościMożliwość stosowania produktu w szerokim zakresie temperatur otoczenia

 

Zastosowanie

      Rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w:

  • Silniki Diesla z zasysaniem naturalnym oraz z turbodoładowaniem wykonane przez producentów europejskich i japońskich
  • Lekkie i ciężkie pojazdy ciężarowe drogowe
  • Pojazdy specjalne przemysłów: górniczego, budowlanego, górnictwa skalnego i rolnictwa

 

Specyfikacje

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 spełnia lub przewyższa następujące wymagania: 
ACEA E7/E4X
Renault Trucks RXDX

 

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 posiada następujące aprobaty producentów: 
MAN M 3277X
MB-Approval 228.5X
MB-Approval 235.27X
Volvo VDS-3 /VDS-2X
MTU Oil Category 3X
Scania LDF-3X
ZF TE-ML 04CX
Voith Retarder Oil Class AX

 

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających: 
Cummins CES 20072X
API CFX
Scania LDF-2X

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Delvac XHP Extra 
Klasa lepkosci SAE10W-40
Lepkosc kin., ASTM D 445 
cSt w 40°C89
cSt w 100°C13.0
Wskaznik lepkosci, ASTM D 2270151
Pozostalosc po spopieleniu, wt%, ASTM D 8741.9
Liczba zasadowa TBN, mg KOH/g, ASTM D 289615.9
Temp. plyniecia, °C, ASTM D 97-42
Temp. zaplonu, °C, ASTM D 92226
Ciezar wlasciwy w 15°C, kg/l, ASTM D 40520.867

 

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczenstwa i srodowiska

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie charakterystyki preparatu chemicznego (MSDS). Kartę charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany inaczej, niż zgodnie z przeznaczeniem. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Logo firmy Mobil, wizerunek Biegnącego Pegaza, oraz nazwa Delvac są zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub firm podporządkowanych.

12-2016

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87; 00-805 Warszawa

Direct +48 22 586 18 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe  Właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

Loading