Mobil Super™ 2000 X1 10W-40  

Mobil Passenger Vehicle Lube, Poland

Wysokiej jakości semisyntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych

Opis produktu

Mobil Super™ 2000 X1 10W-40 to semisyntetyczny olej silnikowy, który zapewnia długą żywotność silnika oraz ochronę przed osadami i zużyciem.

 

Właściwości i zalety

Oleje Mobil Super 2000 mają ustaloną markę w branży, tak więc stosujący je kierowcy mają gwarancję optymalnego działania silnika w swoim pojeździe. Mobil Super 2000 X1 10W-40 zapewnia:

  • lepsze zapobieganie osadom
  • doskonałą czystość silnika
  • doskonałą ochronę wysokotemperaturową
  • doskonałą ochronę przed zużyciem
  • dobre parametry przy rozruchu na zimno

 

Zastosowania

Produkty Mobil Super 2000 zostały opracowane z myślą o kierowcach, którzy stosując je w silnikach swoich pojazdów chcą uzyskać ochronę i sprawność silnika lepszą niż przy stosowaniu olejów konwencjonalnych. Firma ExxonMobil zaleca Mobil Super 2000 X1 10W-40 do stosowania w silnikach pojazdów, które mogą być od czasu do czasu używane do jazdy w wymagających warunkach:

  • w silnikach starszej generacji
  • w silnikach benzynowych i w silnikach Diesla nie wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF)
  • w samochodach osobowych, samochodach sportowo-użytkowych, lekkich ciężarówkach i furgonetkach
  • do jazdy po drogach szybkiego ruchu i w ruchu miejskim
  • do jazdy w warunkach drogowych od normalnych po okresowo trudne

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi użytkownika pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Super 2000 X1 spełnia lub przewyższa następujące wymagania:10W-40
ACEA A3/B3X
API SLX
AAE (STO 003) Group B5X

 

Mobil Super 2000 X1 posiada następujące aprobaty producentów:10W-40
MB-Approval 229.1X
VW 501 01/505 00X
AVTOVAZ LADA carsX

 

Mobil Super 2000 X1 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:10W-40
API CFX

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Super 2000 X1  
Lepkość10W-40
cSt w 40ºC97
cSt w 100ºC14,4
Popiół siarczanowy, [w%], ASTM D 8740,91
Fosfor0,144
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92230
Gęstość w 15°C, [kg/l], ASTM D 40520,87
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97-30

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego  (MSDS).  Karty Charakterystyki Preparatu Chemicznego można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do celów innych niż jego przeznaczenie.  Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Logo Mobil i znak graficzny Pegaza, jak również logo Mobil Super Motor Oil są znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej firm podporządkowanych.

09-2017

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87; 00-805 Warszawa

Direct +48 22 586 18 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe  Właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

Loading