Mobil Delvac City Logistics R 5W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Produktbeskrivning

Mobil Delvac City Logistics R 5W-30 är en högpresterande motorolja med mycket låg askhalt, som framtagits för att förlänga livslängden och bevara effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensindrivna fordon.

 

Egenskaper och fördelar

 • Bidrar till att bibehålla effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensindrivna fordon.
 • Medger längre driftstid vid förhöjda temperaturer utan förtjockning på grund av oxidation eller oljenedbrytning
 • Ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, vilket medger lätt start under vinterförhållanden och snabb oljecirkulation i motorn.
 •  

  Lämplig för användning i både bensin- och dieselmotorer i lätta kommersiella fordon

Användningsområden

ExxonMobil rekommenderar Mobil Delvac™ City Logistics R 5W-30 för krävande körförhållanden:

 • Renault lätta kommersiella fordon som kräver RN0720
 • Lätta kommersiella fordon och skåpbilar som kräver ACEA C4
 • Bensinmotorer och dieselmotorer med dieselpartikelfilter (DPF) och katalysatorer.
 •  

  Kontrollera alltid rekommenderad viskositet och specifikationer i servicehandboken för det aktuella fordonet.

   

  Normala till tillfälligt svåra driftsförhållanden (inklusive stadstrafik)

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

RENAULT RN0720

MB-Approval 226.51

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C4

 

Typiska egenskaper

Egenskap

SAE-klass

5W-30

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

11,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

68

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,5

Fosfor, vikt-%, ASTM D4951

0,07

Flampunkt (PM), °C, ASTM D93

200

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,850

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.