MOBIL DELVAC XHP ESP FE 5W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Avancerat skydd för motorer och utsläppssystem

Produktbeskrivning

Mobil Delvac XHPTM ESP FE 5W-30 är en extra högpresterande motorolja för dieselmotorer som framställts för att ge enastående skydd och potential för bränsleekonomi* i moderna högprestandamotorer med låga utsläpp som används för krävande motorvägsbruk.

 

Denna motorolja är speciellt utformad för att uppfylla de senaste kraven från Volvo, Daimler, Detroit, Mack, Renault och Cummins till deras senaste dieselmotorer.

 

Denna motorolja har framställts med högkvalitativa basoljor som ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, bevarad viskositet vid höga temperaturer och flyktighetskontroll. Basoljorna, tillsatssystemet och den reducerade viskositeten i filmen (HT/HS) bidrar till att förbättra potentialen för bränsleekonomin. Det avancerade tillsatssystemet har framställts av experter för att bidra till förlängd motorlivslängd och för att bevara effektiviteten hos utsläppsreducerande system, inklusive dieselpartikelfilter (DPF).

 

*Bränsleekonomins potential baseras på erfarenheten av att jämföra 5W-30 med 10W-40 och 15W-40

 

Egenskaper och fördelar

Dieselmotorer med hög effekt och låga utsläpp ökar betydligt kraven på motoroljor. En mer kompakt motordesign och användning laddluftkylare och turboladdare medför ökad mekanisk och termisk påfrestning på oljan. Teknologier för låga utsläpp, såsom högre bränsleinsprutningstryck tillsammans med försenad tändning och anordningar kräver alla bättre oljeprestanda, vad exempelvis gäller oxidationsstabilitet, sotspridning, flyktighet och kompatibilitet med efterbehandlande anordningar. Avancerad teknik i Mobil Delvac XHP ESP FE 5W-30 ger exceptionell prestanda och skydd av avgassystem utrustade med dieselpartikelfilter. Viktiga fördelar innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Utmärkt skydd mot oljeförtjockning, oljenedbrytning, avlagringar vid höga temperaturer och slambildning

Bidrar till lång oljelivslängd i enlighet med tillverkares rekommenderade oljebytesintervall

Bidrar till att förhindra fastnande kolvringar för bättre motorskydd och ökad effektivitet

Utmärkt skydd mot slitage, repning, cylinderpolering och korrosion

Bidrar till minskat slitage vid hårt bruk, vilket främjar en lång motorlivslängd

Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer

Bidrar till utmärkt pumpbarhet och cirkulation vilket möjliggör drift i kalla klimat

Bidrar till skydd mot slitage vid kallstarter

Avancerade komponenter “Lågt askhalt”

Bidrar till ökad effektivitet och förlängd livslängd för avgassystem utrustade med dieselpartikelfilter (DPF)

Avancerade viskositetsegenskaper

. SAE 5W-30

. Stabiliserande skjuvegenskaper

. Mycket låg volatilitet

Bidrar potentiellt till minskad bränsleförbrukning jämfört med oljor med högre viskositet utan att begränsa motorns livslängd (potentiella bränslebesparingar beror på fordonstyp och körförhållanden)

Bidrar till minskad viskositetsnedbrytning och oljeförbrukning vid krävande förhållanden och drift vid höga temperaturer

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

 

     •  Sista generationens Volvo-lastbilar och bussar som kräver VDS-5 (D13 Euro 6D motorer)

     • Lastbilar och bussar från Mercedes-Benz som kräver smörjmedel med MB-godkännande 228.61

         (OM 470 FE1 och OM 471 FE1 motorer samt tillämpningar för terrängfordon för OM-motorer

         470, OM 471 och OM 473)

     •  Renault lastbilar och bussar som kräver RLD-5 (DTi 13 steg-D motorer)

     •  Lastbilar och bussar som kräver API FA-4

"Den här oljan har inte godkänts som bakåtkompatibel av motortillverkare, så därför får den inte användas i andra dieselmotorer."

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MB-Godkännande 228.61

VOLVO VDS-5

RENAULT TRUCKS RLD-5

MACK EOS-5

Detroit Detroit Fluids Specification 93K223

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API FA-4

Cummins CES 20087

 
 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

5W-30

Specifik vikt, 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052

0.84

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

10

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

232

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1

Noack flyktighet, massa %, ASTM D5800

10

CCS, skenbar viskositet vid -30°C, mPa.s, ASTM D5293

4800

HTHS viskositet vid 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,0

Totalt bastal, mg KOH/g, ASTM D 2896

12,4

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

56

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

02-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.