Mobil Delvac XHP™ Extra 10W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Dieselmotorolja med extra höga prestanda

Produktbeskrivning

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 är en syntetisk extra högpresterande dieselmotorolja som utvecklats för att ge enastående smörjning av moderna högpresterande dieselmotorer för drift under krävande landsvägs- eller terrängförhållanden. Denna dieselmotorolja har framställts med högpresterande basoljor, som ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, bibehållen viskositet vid höga temperaturer, volatilitetskontroll och förbättrad bränsleekonomil. Dessa basoljor har förädlats med ett avancerat tillsatssystem som ger en hög grad av skydd till alla delar av motorn. Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 har utvecklats för att möjliggöra långa oljebytesintervaller i moderna dieselmotorer.

 

Egenskaper och fördelar

Motorer med höga prestanda och låga utsläpp har betydligt ökat kraven på motoroljor. Mer kompakta motorkonstruktioner minskar oljeförbrukningen, vilket leder till att mindre ny olja tillförs för att ersätta förbrukade tillsatser. Motoroljans termiska belastning ökar vid användning av laddluftkylare och turboaggregat. Högre bränsleinsprutningstryck och senare tändning ger bättre förbränningseffektivitet, men ökar också motortemperaturen samt oljans volatilitet och sotbildning. Den avancerade teknologin i Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 ger exceptionella prestanda i såväl moderna dieselmotorer som i äldre modeller. Viktiga fördelar innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Enastående skydd mot oljeförtjockning, avlagringar vid höga temperaturer, slambildning och oljenedbrytning och korrosion

Minskat slitage och lång motorlivslängd

Enastående skydd mot avlagringar vid höga temperaturer

Reducerad motornötning och skydd mot cylinderpolering

Utmärkt skydd mot fastsättning av kolvringar

Utökad TBN-reserv

Långvarigt skydd mot slaggbildning och slitage

Möjlighet till förlängda oljebytesintervall

Utmärkta egenskaper vid låga temperaturer

Förbättrad pumpbarhet och oljecirkulation

Slitageskydd vid start

God skjuvstabilitet som bibehåller viskositeten

Låg flyktighet

Bidrar till minskad viskositetsnedbrytning och oljeförbrukning vid krävande förhållanden och tung drift vid höga temperaturer

Utmärkt viskositetsindex

Stor flexibilitet beträffande motorer och temperaturer

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Naturligt aspirerade och turboladdade dieselmotorer från europeiska och japanska tillverkare
  • Lätta och tunga lastbilar i landsvägskörning
  • Fordon och arbetsmaskiner inom byggnads- och gruvindustrier, schaktning och jordbruk

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MAN M 3277

MB-Approval 228.5

MB-Approval 235.27

MTU Oil Category 3

VOITH RETARDER Oil Class A

VOLVO VDS-3

VOLVO VDS-2

ZF TE-ML 04C

ZF TE-ML 23A

Mack EO-N

Mack EO-M Plus

RENAULT TRUCKS RLD-2

Scania LDF-3 

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

API CF

Cummins CES 20072

RENAULT TRUCKS RLD

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

RENAULT TRUCKS RXD

ACEA E7

ACEA E4

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

10W-40

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1,9

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,867

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

226

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

13,0

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

89

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-42

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

15,9

Viskositetsindex, ASTM D2270

151

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com 

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.