Mobil Delvac XHP LE 10W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Dieselmotorolja med extra hög prestanda

Produktbeskrivning

Mobil Delvac XHP LE 10W-40 är en syntetisk dieselmotorolja med extra höga prestanda som utformats för smörjning av moderna, högpresterande motorer med låga utsläpp som används i krävande tillämpningar. Denna motorolja är utformad med hjälp av högklassiga basoljor som ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer samt stabil viskositet och flyktighetskontroll vid höga temperaturer. Det nya avancerade tillsatssystemet är skickligt utformat för att bidra till att förlänga avgasreningssystemets livslängd och bibehålla dess effektivitet inklusive applikationer med dieselpartikelfilter (DPF). Dieselpartikelfilter (DPF) används av många lastbilstillverkare för att uppfylla utsläppskraven Euro IV och Euro V.

 

Egenskaper och fördelar

Motorer med hög effekt och låga utsläpp ställer betydligt högre krav på motoroljor. Kompakt motordesign, användning av turboladdare och mellankylare ökar smörjoljans värmebelastning. Motorer med lågutsläpps-teknologier, såsom högre bränsleinsprutningstryck, fördröjd tändning och efterbehandlingssystem, kräver bättre oljeprestanda inom områden som oxidationsbeständighet, sotupplösning, avdunstning och kompatibilitet med efterbehandlingssystem. Den avancerade teknologin i Mobil Delvac XHP LE 10W-40 ger exceptionella prestanda, långa bytesintervaller och skydd för avgassystem inklusive de system som är utrustade med dieselpartikelfilter (DPF). Nyckelegenskaperna innefattar:

Egenskaper Fördelar och möjlig nytta
Enastående skydd mot oljeförtjockning, högtemperaturavlagringar, slambildning och oljenedbrytning Ger förutsättningar för långa oljebytesintervall
Bidrar till att skydda mot ringfastsättning
Enastående slitage- och repskyddsegenskaper samt skydd mot cylinderpolering och korrosion Bidrar till längre motorlivslängd
Skjuvstabil tack vare bibehållen viskositet Mycket låg avdunstning Bidrar till minskad viskositetsnedbrytning och oljeförbrukning under driftsförhållanden med hård belastning och höga temperaturer
Låga ask-, svavel- och fosforhalter Bidrar till att skydda avgassystemets komponenter såsom system utrustade med DPF
Enastående lågtemperaturegenskaper Bidrar till förbättrad pumpbarhet och oljecirkulation
Bättre slitageskydd vid start

 

Användningsområden

      Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Naturligt aspirerad och turboladdad dieseldriven utrustning från europeiska tillverkare.
  • Moderna hårt belastade motorer inklusive de utrustade med DPF (dieselpartikelfilter).
  • Lätta och tunga lastbilar i landsvägstrafik och modern entreprenadutrustning.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:

DEUTZ DQC IV-10 LA

MTU Oil Category 3.1

Ford WSS-M2C944-A


Mobil Delvac XHP LE 10W-40 rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver:

MAN M 3277 CRT

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API CI-4

DAF Extended Drain

RENAULT TRUCKS RGD

RENAULT TRUCKS RXD

ZF TE-ML 04C

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE klass

10W-40

Sulfataska, vikt-%, ASTM D 874

1,0

Densitet @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052

0,865

Flampunkt, °C, ASTM D 92

228

Viskositet, ASTM D 445
 

mm²/s vid 100°C

13,0

mm²/s vid 40°C

85

Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97

-39

Totalt bastal (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896

12

Viskositetsindex, ASTM D 2270

153

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

08-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.