RONEX MP

Mobil grease , Sweden

Smörjfett

Produktbeskrivning

RONEX™ MP är ett mineraloljebaserat litiumkomplex universalfett som kan användas i en mängd olika fordons- och industritillämpningar. RONEX MP smörjfett har goda prestanda över ett brett temperaturintervall och ger måttlig lastbärande förmåga, extrema högtrycksegenskaper,  vattenbeständighet, oxidationsbeständighet samt rost- och korrosionsskydd. Fettet är NLGI GC-LB-klassificerat för användning som hjullager- och chassifett.

 

Egenskaper och fördelar

RONEX MP har följande egenskaper och fördelar:

 • Utmärkt beständighet mot nedbrytning vid höga temperaturer bidrar till lång livslängd, vilket bidrar till förlängda eftersmörjningsintervall.
 • Förhöjda högtrycks- och slitageskyddande egenskaper bidrar till att skydda rörliga ytor från slitage, vilket leder till längre livslängd för komponenter.
 • Utmärkta hög- och lågtemperaturprestanda bidrar till att minimera appliceringsproblem i kyla.
 • God vattenbeständighet ger pålitliga smörjningsprestanda i krävande våta miljöer.

   

Användningsområden

RONEX MP är ett universalfett som rekommenderas av ExxonMobil för både industri- och fordonstillämpningar såsom:

 • Industriella tillämpningar – Glid- och rullningslager, växlar
 • Fordonstillämpningar – Lätta lastbilar, bussar och entreprenadutrustning som kräver ett NLGI GC-LB godkänt fett såsom:
  • Hjullager
  • Kulleder
  • Chassismörjpunkter

    

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Ford WSS-M1C267-A1

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -30 L

NLGI GC-LB

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

NLGI-klass

2

Förtjockningsmedel, typ

Litiumkomplex

Basoljeviskositet vid 40°C, mm2/s AMS 1697

115

Färg, visuell

Grön

Kopparbandskorrosion, 24 tim, 100°C, ASTM D4048

1A

Korrosionsskydd, ASTM D1743

Godkänd

Droppunkt, °C, ASTM D 2265

280

Fyrkuleprov, svetslast, kgf, ASTM D2596

250

Fyrkuleprov, slitage, spår, mm, ASTM D2266

0,5

Penetration, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

280

SKF Emcor-rosttest, destillerat vatten, IP 220

0,0

Timken OK Load, kg, ASTM D2509

20

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

11-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.