Mobil DTE™ PM Excel Series​

Mobil industrial , Sweden

Smörjmedel för pappersmaskiner

Produktbeskrivning

Mobil DTE™ PM Excel är en multifunktionell smörjolja för pappersmaskiner för användning i våtparti, torrparti, pressparti, kalandersystem med oljecirkulation. Vätskan har formulerats med utvalda högklassiga basoljor och ett tekniskt avancerat, patenterat tillsatssystem som är noggrant balanserat för att uppnå höga prestandanivåer och ge maximalt skydd för kugghjul och lager vid drift i tunga förhållanden.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil DTE PM Excel ger följande möjliga fördelar:

•  Utmärkt slitageskydd av lager- och växlar i komponenter med olika metallurgier bidrar till att förlänga komponenternas livslängd

•  Ultraeffektiva renhållningsegenskaper minskar avlagringar och slambildning i systemet, vilket bidrar till att skydda och förlänga utrustningens livslängd, egenskaper som kan minska underhållskostnaderna och öka systemets totala prestanda

•  Exceptionell termisk stabilitet och oxidationsbeständighet bidrar till att minska stilleståndstider och kostnader för underhåll genom en ökad renhet och mindre avlagringar i systemet, vilket kan bidra till längre olje- och filterlivslängd

•  Uppfyller en rad olika krav för olika utrustningar vilket minskar risken för felaktig produktanvändning och möjliggör lagerhållning av färre produkter

•  Hög rost- och korrosionsskyddsnivå som kan bidra till förbättrad produktionskapacitet

 

Användningsområden

     •  Smörjning av våtparti, pressparti, kalandertillämpningar och torrparti, inklusive i Voith och Metso (Valmet) pappersmaskiner

     •  Användning i cirkulationssystem som arbetar över ett brett temperaturområde

     •  System som måste startas upp och sättas i drift snabbt

     •  Cirkulationssystem för smörjning av växlar och lager

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

150

220

Valmet RAU4L00659_07

X

X

Valmet RAUAH02724_01

X

X

Voith Paper VN 108 4.3.3 Aug 2014

X

 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

150

220

DIN 51517-3:2018-09

X

X

DIN 51524-2:2017-06

X

 

 

Typiska egenskaper

Egenskap

150

220

Klass

ISO 150

ISO 220

Kopparremsans korrosion, 3 tim., 100°C, ASTM D 130

1A

1A

Demulerbarhet, tid till 3 ml emulsion vid 82°C min, ASTM D1401

10

10

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

+12

+12

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

264

278

Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Seq I, tendens, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Seq II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Seq II, tendens, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Seq III, stabilitet, ml, ASTM D892

 

0

Skumning, Seq III, tendens, ml, ASTM, D892

 

0

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

14,5

18,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

145

214

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-18

-15

Rostskyddsegenskaper förfarande A, ASTM D665

Godkänd

 

Rostskyddsegenskaper förfarande B, ASTM D665

Godkänd

Godkänd

Specifik vikt vid 15,5 C, ASTM D 1298

 

0,894

Specifik vikt, 15,6°C/15,6°C, ASTM D1298

0,888

 

Viskositetsindex, ASTM D2270

96

97

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.