Primetals™ Flush Oil 32

Mobil industrial , Sweden

Spololja

Produktbeskrivning Primetals logo

Primetals Flush Oil 32 är en spololja avsedd för snabb spolning av cirkulationssystem. Den år helt kompatibel med Morgan No Twist, Morgoil och Primetals växellådsoljor.

 

Egenskaper och fördelar

Primetals Flush Oil 32 separeras lätt från vatten och är mycket motståndskraftig mot emulgering, Den ger utmärkt skydd mot rost och korrosion, och har goda slitageskyddande egenskaper. Dess utmärkta förmåga att avskilja luft låter innesluten luft separeras och därmed undviks kavitation i pumpen.

Använd enligt instruktioner från PT och under ledning av PT:s och Mobils tekniska fältpersonal.

Primetals Flush Oil 32 är helt kompatibel med smörjmedel från Primetals och Morgoil, och kräver endast tömning av systemet innan återfyllning.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Avlägsnar lätta avlagringar och slam

Förbättrad renhet och oljelivslängd.

Långsiktigt skydd mot rost och korrosion

Längre livslängd för materiel, minskat underhållsbehov och kortare stilleståndstid

 

Användningsområden

Används för att avlägsna uppbyggda föroreningar och maximera livslängden för nypåfylld olja.

 

Typiska egenskaper

Egenskap

ISO VG -klass

32

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

31,0

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

5,5

Viskositetsindex, ASTM D2270

102

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-18

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

218

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D1298

0,850

Rostskyddsegenskaper Proc A, ASTM D665

Godkänd

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 121°C, ASTM D130

1B

Vattenavskiljning, minuter till 3 ml emulsion vid 54°C, ASTM D1401

30

Skumning, Seq I, tendens, ml, ASTM D892

20

Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

03-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.