Somentor™ EH- och EL serie

Mobil industrial , Sweden

View the Somentor E

Fullt blandade kallvalsningsoljor av premiumkvalitet

Produktbeskrivning

Somentor™ EH- och EL serie är fullt blandade oljor för kallvalsning av premiumkvalitet som är gjorda på basoljor av hög kvalitet och noggrant utvalda tillsatsmedel för att förhöja smörjeffekten, lastförmågan och oxidationsstabiliteten i extrema kallvalsningsoperationer. Somentor E- serieklasser är lämpliga för kallvalsning av både järnhaltiga och icke-järnhaltiga metaller och erbjuder en mångsidighet som är svår att överträffa genom att de möjliggör optimala prestationer när det gäller att uppnå reduktion, hastighet och luminositet

 

Egenskaper och fördelar

Somentor EH- och EL seriens oljor är utformade för att ge en kvalitetsproduktion av kallvalsningsdelar som görs av härdat stål, rostfritt stål, koppar och kopparlegeringar. Dessa har följande egenskaper och förtjänster:

 • Specialiserad kemi medger en optimal prestation när det gäller stickplaner, slipförmåga och luminositet som ska uppnås
 • Utmärkt filtrerbarhet medger en optimal varaktighet.
 • Minimal tendens till talkbildning tack vare en hög kemisk stabilitet och oxideringsstabilitet
 • Effektiva kylningsegenskaper som uppnås via en låg viskositet och en utmärkt smörjningskapacitet.
 • Hög kemisk stabilitet och oxideringsstabilitet minimerar behovet av påspädning av tillägg under användning; detta förlänger även kylbadets varaktighet.
 • Förmåga att matcha de exakta/mer krävande driftsbehoven genom blandning av tilläggsprodukter.

 

Användningsområden

Somentor EH- och EL serie ger effektiv smörjning, kilning och filtrerbarhet åt valsningsverk, även under tuffa förhållanden. Dessa oljor för metallformning rekommenderas vid följande tillämpningar:

 • Kallvalsning av härdat stål, rostfritt stål koppar och kopparlegeringar
 • Lämpliga att använda på four-hi och six-hi valsningsverk, 20 high tech multivalsverk, och tandem multivalsningsoperationer.
 • Somentor EL 45/EH 45 kan användas för att kompensera viskositetsökningar hos Somentor EL 70 respektive EH 70 under drift
 • Somentor EL- serien har en utmärkt prestationskapacitet i blankglödningsprocesser
 • Somentor EH 70 är lämplig för rektifieringsoperationer och bandpolering
 • Somentor E- seriens produkter är lämpliga för bruk i hydrauliska system för att reducera föroreningseffekterna, som beror på pumpens lämplighet att användas för vätskor med låg viskositet.
 • Somentor E- seriens klasser är lämpliga för bruk i multivalsars reservlagersystem, med undantag för Somentor EH 45

 

Typiska egenskaper

Somentor EH- serie    
KlassEH 45EH 70EL 45EL 70
Visuellt yttreBlank och klarBlank och klarBlank och klarBlank och klar
Kinematisk viskositet, ASTM D 445    
mm2s @ 40°C4.27.534.27.3
mm2/s @ 100°C    
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97-15-27-12-21
Flampunkt, °C, ASTM D 92136158142158
Densitet @15°C kg/l, ASTM D 4052830857823851
Neutraliseringstal, mgKOH/g‹0.05‹0.05‹0.05‹0.05
Förtvålningstal, mgKOH/g, ISO 6293303099

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i skyddsinformationsbladet följs. Skyddsinformationsbladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil och ExxonMobil -logotyperna, designen med den flygande hästen, Mobil och Somentor är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.