Unirex™ S 2

Mobil industrial , Sweden

Smörjfett

Produktbeskrivning

Unirex™ S 2 är ett litiumkomplexförtjockat högtemperaturfett, baserad på en syntetisk polyolesterolja med låg flyktighet, förstärkt med prestandahöjande tillsatser. Det är unikt lämpat för högtemperaturtillämpningar, med en rekommenderad högsta driftstemperatur om 200 °C / 392 °F baserat på prestanda enligt ASTM D3336. Dessutom uppvisar smörjfettet god oxidationsbeständighet och rostskyddande egenskaper.

 

Egenskaper och möjliga fördelar

Unirex S 2 smörjfett är speciellt utvecklat för högtemperaturtillämpningar där mineraloljebaserade fetter inte ger tillräckligt skydd. Esterbasoljan har en låg flyktighet vid driftstemperatur, vilket kan medföra längre livslängd för smörjfettet jämfört med konventionella mineraloljeprodukter. Unirex S 2 är lämpligt i högtemperaturtillämpningar där regelbunden eftersmörjning är opraktiskt.

Denna produkt erbjuder följande prestandaegenskaper:

  • Enastående högtemperaturprestanda med bättre smörjförmåga och slitageskydd än konventionella fetter
  • Basolja med låg flyktighet bidrar till att ge lång livslängd för smörjmedlet med möjlighet till längre eftersmörjningsintervall.
  • En rekommenderad högsta driftstemperatur om 200 °C / 392 °F baserat på prestanda enligt ASTM D3336 High Temperature Life

 

Användningsområden

Kommentarer till applikation: Esterbasoljan i Unirex S 2 är inkompatibel med många vanliga tätningsmaterial. Den kan exempelvis orsaka att NBR-tätningar mjukas upp eller sväller. Det rekommenderas att maskintillverkaren eller din ExxonMobil representant rådfrågas om tätningskompatibilitet i specifika tillämpningar.

Unirex S 2 rekommenderas av ExxonMobil för svåra tillämpningar, inklusive:

  • Transportbandslager i torkugnar och ugnar
  • Skänklager i stålverk
  • Startkopplingsenheter i jetflygplan
  • Kritiska ugnslager inom glasfibertillverkning

 

Typiska egenskaper

EgenskapUnirex S 2
NLGI-klass2
Förtjockningsmedel Li-komplex
Färg, visuell Orange/brun
Penetration, bearbetad, mm/10, ASTM D 217280
Droppunkt, °C, ASTM D 2265280
Fyrkuleprov, spårdiameter, mm, ASTM D 2266 0,60
Basoljans viskositet, mm²/s vid 40°C, ASTM D 445170
Oljeseparation, vikt-%, ASTM D 1742 3
Smörjlivslängd, timmar vid 204 °C, ASTM D 3336500
Korrosionsskydd, ASTM D 1743, klassificeringGodkänd
Fyrkuleprov, svetslast, kg, ASTM D 2596160

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i skyddsinformationsbladet följs. Skyddsinformationsbladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.