Mobil 1™ 0W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Avancerad helsyntetisk motorolja

Produktbeskrivning

Mobil 1™ 0W-20 är en avancerad helsyntetisk motorolja formulerad för att bidra till enastående motorskydd och bättre bränsleekonomi. Mobil 1 0W-20 uppfyller eller överträffar biltillverkarnas och branschens standarder och utklassar konventionella oljor. Mobil 1 0W-20 rekommenderas för SAE 0W-20 och 5W-20 applikationer.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil 1 0W-20 har formulerats med en patentskyddad blandning av högpresterande, syntetiska basoljor, som förstärkts med ett exakt balanserat tillsatskomponentsystem. Den avancerade helsyntetiska formuleringen med sin låga viskositet bidrar till ökad motoreffektivitet och förbättrad bränsleekonomi. Förutom att Mobil 1 0W-20 ger samma högtemperaturskydd som oljor med högre viskositet, erbjuder oljan den bästa bränsleekonomin i Mobil 1 produktsortiment. Viktiga egenskaper och fördelar innefattar:

 

Egenskaper Fördelar och möjlig nytta
Avancerad helsyntetisk formulering med låg viskositet Bidrar till förbättrad bränsleekonomi baserat på 0,2-2,3 %, potentiell bränsle-ekonomiförbättring efter byte från oljor med högre viskositet till en 0W-20 –klass olja. De faktiska besparingarna beror på fordons-/motortypen, yttertemperaturen, körförhållandena och viskositeten på din nuvarande motorolja.
Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet Bidrar till att minska oljans åldrande, vilket resulterar i ett långvarigt skydd
Enastående lågtemperaturegenskaper Snabb start i kallt väder och snabbt skydd bidrar till längre motorlivslängd
Exakt balanserat tillsatskomponentsystem Enastående smörj- och slitageskyddsegenskaper för de flesta körstilar, från lätta till svåra körförhållanden, där en 5W-20 eller 0W-20 olja rekommenderas

 

 

Användningsområden

Mobil 1 0W-20 rekommenderas av ExxonMobil för SAE 5W-20 och 0W-20 applikationer i alla typer av bensindrivna personbilar, stadsjeepar, skåpbilar och lätta lastbilar.

  • Mobil 1 0W-20 är formulerad för att bidra till enastående motorskydd och fördelaktig bränsleekonomi.
  • Mobil 1 0W-20 rekommenderas för extremt kalla förhållanden för att bidra till snabba starter och snabb smörjning.
  • Mobil 1 0W-20 rekommenderas inte för 2-takts- eller flygplansmotorer, om inte tillverkaren godkänt detta specifikt.

 

Specifikationer och godkännanden

 

Mobil 1 0W-20 uppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SN

API SM

API SL

API SJ

Ford WSS-M2C947-A

ILSAC GF-5

API SN PLUS

API SN PLUS RESOURCE CONSERVING

FORD WSS-M2C947-B1


 

Mobil 1 0W-20 har följande tillverkares godkännanden:
General Motors Service Fill dexos1™ Gen 2 (licensnummer D10101GH015)

 

 

 

Enligt ExxonMobil är Mobil 1 0W-20 av följande kvalitetsnivå:
General Motors GM 6094M
API CF

 

 

Typiska egenskaper

 

Mobil 1 0W-20
SAE-klass 0W-20
Viskositet, mm²/s vid 100ºC (ASTM D445) 8,7
Viskositet, mm²/s vid 40ºC (ASTM D445) 44,8
Viskositetsindex 173
Sulfataska, vikt% (ASTM D874) 0,8
HTHS Viskositet, mPa•s vid 150°C (ASTM D4683) 2,7
Fosfor (ASTM D4951) 0,065
Flampunkt, ºC (ASTM D92) 224
Totalt bastal (ASTM D2896) 8,8
MRV vid -40ºC (ASTM D4684) 9200
Densitet kg/l vid 15,6ºC (ASTM D4052) 0,841

 

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i skyddsinformationsbladet följs. Skyddsinformationsbladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.Mobil, Mobil 1 och designen med den flygande hästen är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.