Mobil 1 ESP 0W30

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Avancerad helsyntetisk motorolja

Produktbeskrivning

Mobil 1™ ESP 0W-30 är en avancerad helsyntetisk motorolja som utformats för att ge exceptionell rengöringsförmåga, slitageskydd och prestanda. Mobil 1 ESP 0W-30 har formulerats av experter för att bidra till längre livslängd och bättre effektivitet i utsläppssystem, i både bensin- och dieseldrivna bilar. Mobil 1 ESP 0W-30 uppfyller eller överträffar kraven för många ledande industri- och biltillverkarstandarder, som krävs för nyare moderna diesel- och bensindrivna personbilsmotorer.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil 1 ESP 0W-30 tillverkas med en äganderättsskyddad blandning av avancerade komponenter som formulerats för att vara helt kompatibla med de senaste dieselpartikelfiltren (DPF) och katalysatorer för bensinmotorer (CAT). Mobil 1 ESP 0W-30 har formulerats för att bidra till bästa möjliga prestanda och skydd tillsammans med potentiellt förbättrad bränsleekonomi. Viktiga egenskaper och möjliga fördelar inkluderar:

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Låg askhalt

Bidrar till att minska partikelavlagringar i dieselpartikelfilter

Låga svavel- och fosforhalter

Bidrar till reducera förgiftning av bensinkatalysatorer

Aktiva rengörande tillsatser

Bidrar till att minska avlagringar och slambildning för längre och renare motorlivslängd

Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till längre oljelivslängd vilket medger längre oljebytesintervall

Låg oljeförbrukning

Mindre kolväteföroreningar

Förbättrade friktionsegenskaper

Bidrar potentiellt till bättre bränsleekonomi

Utmärkta lågtemperaturegenskaper

Snabba kallstarter och ultrasnabbt skydd bidrar till längre motorlivslängd

 

Användningsområden

Mobil 1 ESP 0W-30 rekommenderas för många typer av moderna bilmotorer, i synnerhet för högpresterande bensin- och dieselmotorer som finns i de senaste personbilarna, stadsjeeparna och lätta skåpbilarna.

Mobil 1 ESP 0W-30 är speciellt lämplig för extrema förhållanden där konventionella oljor ofta är olämpliga. Den rekommenderas inte för tvåtakts- eller flygplansmotorer såvida detta inte uttryckligen godkänts av tillverkaren.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

Porsche C30

VW 504 00

VW 507 00

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C2

ACEA C3

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

SAE-klass

0W-30

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0.6

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,846

HTHS viskositet vid 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,5

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

12,2

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

67,8

Mini-rotationsviskometer, skenbar viskositet vid -30°C, mPa.s, ASTM D4684

26900

Fosfor, vikt-%, ASTM D4951

0,08

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

6,3

Viskositetsindex, ASTM D2270

165

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.