Mobil Multipurpose ATF

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Automatväxellådsolja med överlägsna prestanda

Produktbeskrivning

Mobil Multipurpose ATF är en högpresterande olja för automatväxellådor, som är formulerad för att uppfylla servicepåfyllningskraven för många fordon som tillverkats i Nordamerika. Mobil Multipurpose ATF ger tillförlitliga prestanda, inklusive jämn växling under alla väderförhållanden och allmänt smörjningsskydd för transmissionskomponenterna. Användning av Mobil Multipurpose ATF kan bidra till längre tillförlitlig livslängd för växellådan och en jämnare körupplevelse.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Multipurpose ATF är formulerad av utvalda högklassiga basoljor i kombination med ett avancerat tillsatssystem, inklusive särskilda friktionsmodifierare och smörjande tillsatser. Produkten är formulerad för att kontrollera övergången från fullfilms- till tunnfilmssmörjning, när ett fordons friktionsband och kopplingar aktiveras under växling. Mobil Multipurpose ATF säkerställer en enhetlig och jämn växling under många olika kör- och temperaturförhållanden i en mängd olika transmissioner. Mobil Multipurpose ATF ger dessutom den oxidationsbeständighet som behövs för att uppfylla strängare krav för garantiskydd i de flesta nyare fordonsmodeller. Viktiga egenskaper och fördelar innefattar:

  • Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet för jämna transmissionsprestanda under lång tid
  • Friktionsmodifierare förbättrar växellådans effektivitet och växlingsprestanda
  • God filmstyrka och slitageskyddande egenskaper minskar slitage och ger lång transmissionslivslängd
  • Utmärkta lågtemperatursegenskaper ger lättare start och bättre smörjning vid låga omgivningstemperaturer
  • Effektiva skumkontrollegenskaper ger jämna växlingsprestanda och minskar vätskeförlusterna under krävande förhållanden
  • Kompatibiliteten med alla vanliga tätningsmaterial bidrar till att begränsa oljeläckagen
  • Uppfyller de flesta nya bilkraven, vilket ger förtroende för produkten
     

Specifikationer och godkännanden

Mobil Multipurpose ATF har följande tillverkares godkännanden: 
Allison TES-389

 

Mobil Multipurpose ATF rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver följande:
General Motors Dexron III H
Ford Mercon
Allison C-4

 

Typiska egenskaper

Mobil Multipurpose ATF 
Viskositet, ASTM D 445 
cSt @ 40 ºC32
cSt @ 100 ºC7.0
Brookfield-viskositet, ASTM D2983 
-cP @ -40 ºC16 200
Viskositetsindex, ASTM D 2270176
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97-51
Flampunkt, °C, ASTM D 92182
Densitet @ 15 ºC kg/l, ASTM D 40520,860
FärgRöd

 

Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil-logotypen, Pegasus-märket och ATF är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation, eller en av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.