Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Högpresterande motorolja

Produktbeskrivning

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 är en högpresterande motorolja främst avsedd för användning i Mercedes Benz (MB) fordon där en produkt för förlängda serviceintervall (Long Life) erfordras.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 erbjuder följande egenskaper och fördelar:

  • Tillåter lång driftstid vid förhöjda temperaturer utan förtjockning på grund av oxidation eller oljenedbrytning
  • Ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer som medger lätt start under vinterförhållanden och snabb oljecirkulation i motorn.
  • Lämplig för användning i såväl bensin- som vissa dieseldrivna personbilar och lätta kommersiella fordon

 

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 har framställts för att uppfylla kraven för Mercedes Benz’ högsta specifikationer för motoroljor. Den erbjuder utmärkta prestanda både vid mycket låga och mycket höga arbetstemperaturer och långvarigt motorskydd mot slitage och slambildning.

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil Super 3000 Formula 5W-30 har följande tillverkares godkännanden:

 

Mercedes Benz

MB godkännande 229.5
MB godkännande 229.3

 

Typiska egenskaper

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

 

Viskositet, ASTM D 445

 

mm²/s vid 40°C

72,4

mm²/s vid 100°C

12,2

Sulfataska, vikt-%, ASTM D 874

0,8

Fosfor

0,08

Flampunkt, °C, ASTM D 92

212

Densitet vid 15 ºC, kg/l, ASTM D 4052

0,85

Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97

-42

 

Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatablad kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.


Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.