Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W20

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Högpresterande motorolja

Produktbeskrivning

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 är en högpresterande motorolja som framställts för att uppfylla Volvo personvagnars specifikation Motor Oil VCC RBS0-2AE 0W-20.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 är en motorolja med låg askhalt med en HTHS-viskositet under 2,75 cP.

Viktiga egenskaper och fördelar:

  • Utmärkta lågtemperaturegenskaper för tillförlitlig och snabb motorstart vid  låga temperaturer

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 är framtagen för moderna högeffektiva bensin-, diesel- och hybridbilar från Volvo, samt för japanska och koreanska fordon som specifikt kräver en SAE 0W-20 viskositetsklass och de specifikationer som oljan stöder.

 

• Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 uppfyller eller överträffar ACEA C5 industristandard för att bidra till motorns bränsleeffektivitet och för att skydda avgasefterbehandlingssystem.

 

• Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 är inte lämplig för äldre fordonsmotorer konstruerade för att arbeta med motoroljor med högre viskositet.

 

Kontrollera alltid rekommenderad viskositetsklass och specifikation i användarhandboken.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:

VOLVO RBS0-2AE 0W-20

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

0W-20

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

41,6

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

8,4

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

Fosfor, vikt-%, ASTM D4951

0,09

Viskositetsindex, ASTM D2270

183

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-57

Flampunkt, °C, ASTM D92

230

Densitet vid 15.6°C, kg/l, ASTM D4052

0,835

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

08-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.