Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Helsyntetisk premiummotorolja för personbilar

Produktbeskrivning

Motoroljesortimentet Mobil Super™ 3000 är syntetiskt och framtaget för att ge exceptionellt skydd.

 

Mobil Super™ 3000 x1 Formula FE 5W-30 ger lång motorlivslängd med förbättrat skydd för många fordon, inklusive passagerarbilar, lätta nyttofordon och skåpbilar, över ett brett temperaturområde.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super™ 3000 x1 Formula FE 5W-30 ger:

•  Förbättrat skydd vid höga temperaturer

•  Förbättrade prestanda vid kallstarter

•  Förbättrad motorrenhet och skydd mot slambildning

•  Förbättrat skydd mot slitage

•  Bidrar till bättre bränsleekonomi (i enlighet med ACEA A5/B5)

• Lämplig för användning i såväl bensin- som dieseldrivna personbilar, lätta nyttofordon och skåpbilar.

 

Användningsområden

Mobil Super 3000 x1 Formula FE 5W-30 rekommenderas om du kör regelbundet under krävande förhållanden, där oljan kan hjälpa till att motverka de skador som upprepad hög motorbelastning medför:

 

     •  Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 kan användas i en mängd bensin- och dieselbilar, lätta lastbilar och skåpbilar avsedda att använda motorolja med låg viskositet (HTHS).

 

     •  Mobil Super 3000 x1 Formula FE 5W-30 är främst avsedd att uppfylla Fords krav för alla motorer som kräver WSS/M2C913-D/C, men är också lämplig för användning i Jaguar- och Land Rover-fordon som använder STJLR.03.5003.

 

Kontrollera alltid rekommenderad viskositet och specifikationer i servicehandboken för det aktuella fordonet.

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

Ford WSS-M2C913-D

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

API CF

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SL

API SN motortestkrav

Ford WSS-M2C913-C

ACEA A5/B5

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Klass

5W-30

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,85

Flampunkt, °C, ASTM D92

192

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

9,8

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

53

Fosfor, vikt-%, ASTM D4951

0,05

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-39

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

11-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.