Mobil Hydraulic 10W  

Mobil Commercial Vehicle Lube, Finland

Erittäin suorituskykyinen hydrauliikkaöljy

Tuotekuvaus

Mobil Hydraulic 10W on erittäin suorituskykyinen hydrauliikkaöljy, joka on valmistettu edistyneistä perusöljyistä ja huolella valituista lisäaineista täyttämään laaja-alaisesti erilaisten hydraulilaitteistojen vaatimukset. Tuote on kehitetty käyttäen tehokkaasti tasapainotettuja tuhkattomia dispergointiaineita ja metallisia puhdistusaineita yhdistettyinä inhibiittoreihin, jolloin on saavutettu erinomainen hapettumiskestävyys ja hyvä suoja kulumista, ruostumista ja syöpymistä vastaan. Mobil Hydraulic 10W soveltuu hyvin monenelaisiin liikkuvan kaluston hydraulijärjestelmiin sekä kuljetus- että maanrakennuskäytössä.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Hydraulic 10W antaa erinomaisen suorituskyvyn monissa erilaisissa hydraulijärjestelmissä ja komponenteissa, joissa on yhdistelty eri metalleja. Korkean viskositeetti-indeksinsä ansiosta öljy toimii hyvin sekä korkeissa että matalissa lämpötiloissa. Öljyn erinomaisen hapettumiskestävyyden ansiosta se sopii jatkuvaan käyttöön korkeissa lämpötiloissa ja pidentää huoltovälejä. Erinomaiset kulumisenesto-ominaisuudet pidentävät laitteistojen käyttöikää ja vähentävät laiterikkoja. Mobil Hydraulic 10W on hyvin yhteensopiva eri moottoriöljyjen kanssa, jos sekoittumista tapahtuu. Tärkeimmät edut ovat:

OminaisuudetEdut ja mahdolliset hyödyt
Hyvä suoja paksuuntumista, korkeiden lämpötilojen sakan- ja lakanmuodostusta sekä öljyn laadun huononemista vastaanPuhtaammat hydraulijärjestelmät
 Vähemmän kulumista erityisesti pumpuissa ja säätö-venttiileissä
 Suojaa pumpun kiinnileikkautumiselta
 Pidennetyt öljynvaihtovälit
Tehokas suoja kulumista vastaanSuojaa ennenaikaiselta kulumiselta ja pidentää laitteen käyttöikää
Laaja käyttölämpötila-aluePienentää kylmäkäynnistyksen aiheuttamaa kulumista
 Tehokas voitelukalvo korkeissakin lämpötiloissa
Suojaa ruostumiselta ja korroosioltaPidempi käyttöikä ja alhaisemmat huoltokustannukset

 

Käyttökohteet

       ExxonMobil suosittelee käytettäväksi:

  • Johtavien amerikkalaisten, eurooppalaisten ja japanilaisten valmistajien hydraulijärjestelmät ja -komponentit
  • Hydraulijärjestelmät, jotka toimivat erittäin vaihtelevissa lämpötiloissa
  • Hydraulijärjestelmät, joissa on hammasvälityksiä ja laakereita, ja joissa vaaditaan hyvää kulumisenestokykyä
  • Liikkuva kalusto, mukaanlukien: raskas liikenne, rakennustoiminta, kaivostoiminta, louhinta ja maatalous

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Hydraulic 10W täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset: 
Vickers 35VQ25X
API CD/SFX

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Hydraulic 10W 
SAE-luokka10W
Viskositeetti, ASTM D 445 
mm²/s @ 40°C39,2
cSt @ 100°C6,3
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270109
Tuhkapitoisuus, paino %, ASTM D 8740,8
Kokonaisemäsluku (TBN), mg KOH/g, ASTM D 28967,3
Jähmepiste, °C, ASTM D 97-33
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92226
Ominaispaino @ 15°C, kg/l, ASTM D 40520,88

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-, Pegasus- ja ExxonMobil-logot ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

08-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading