Mobil Agri Extra 10W-40  

Mobil Commercial Vehicle Lube, Finland

Traktoreiden monikäyttö-öljy (STOU)

Tuotekuvaus

Mobil Agri Extra 10W-40 on synteettinen, erittäin suorituskykyinen, monikäyttöinen voiteluöljy useimpiin maatalouskoneiden käyttökohteisiin. Tämä STOU -tyypin monikäyttö-oljy tarjoaa ensiluokkaisen suorituskyvyn diesel- ja bensiinimoottoreissa, vaihteistoissa, hydrauliikoissa, vetopyörästöissää ja öljykylpyjarruissa. Öljy on valmistettu korkealuokkaisista perusöljyistä ja ainutlaatuisista lisäaineista. Mobil Agri Extra 10W-40 -voiteluöljyä suositellaan maatalouden vaativiin käyttökohteisiin ja äärimmäisiin olosuhteisiin.

Edut ja ominaisuudet

Maataloudessa käytetään monentyyppisiä koneita ja laitteita, joissa voiteluaineelta vaaditaan monipuolista suorituskykyä. Mobil Agri Extra 10W-40 -voiteluöljyn edistynyt teknologia täyttää näiden eri tyyppisten koneiden voiteluvaatimukset, ja vähentää tarvittavien voiteluaineiden määrää ja virhevoitelun mahdollisuutta. Edut:

OminaisuudetEdut ja mahdolliset hyödyt
Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyysVähentää sakan muodostumista ja karstoittumista korkeissa lämpötiloissa
Erinomainen neutralointikykyParempi suoja karstoittumista vastaan ja pidennetyt vaihtovälit
Hyvä suoja ruostetta ja syöpymistä vastaanVähentää erityisesti hydraulikomponenttien kulumista ja pidentää niiden käyttöikää
Hyvät puhdistavat ja pesevät ominaisuudetPuhtaampi moottori ja pidempi moottorin kestoikää
Hyvä viskositeetin pysyvyys korkeissa lämpötiloissa ja vähäisempi haihtuvuusVähentää moottorin kulumista, sylinterinseinämien kiillottumista ja öljyn kulutusta
Ainutlaatuiset kitka- ja kuormankanto-ominaisuudetLisää tehoa, parantaa voimansiirtojärjestelmän toimintaa ja vähentää märkäjarrujen ääntelyä
Parempi pumpattavuus ja suorituskyky matalissa lämpötiloissaHelpompi käynnistettävyys, vähentää tärkeän venttiilijärjestelmän kulumista ja parantaa hydraulijärjestelmän vastetta
Yhteensopiva eri komponenttien kanssaPidentää tiivisteiden käyttöikää
Monikäyttöinen tuoteYksinkertaistaa varastointia ja vähentää virhevoitelun mahdollisuutta

 

Käyttökohteet

  • Diesel- ja bensiinikäyttöset maatalousajoneuvot ja -koneet
  • Maatalouskoneiden vaihteistot ja voimansiirtojärjestelmät, joissa vaaditaan monikäyttö-öljyä

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

Mobil Agri Extra 10W-40 on seuraavien valmistajien hyväksynnät: 
Massey Ferguson MF 1145X
ZF-TE-ML 06C/07BX

ExxonMobil suosittelee Mobil Agri Extra 10W-40 käytettäväksi kohteissa, jotka vaativat: 
API CE/SFX
API GL-4X
Allison C-4 (vain maatalouskoneet)X
Massey Ferguson MF 1139X
Massey Ferguson MF 1144X
John Deere J27X
Ford M2C 159BX

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Agri Extra 10W-40 
SAE-luokitus10W-40
Viskositeetti, ASTM D 445 
cSt @ 40ºC88
cSt @ 100ºC13,1
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270149
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D 8741,6
Kokonaisemäsluku (TBN), mg KOH/g, ASTM D 289610,4
Jähmepiste, ºC, ASTM D 97-39
Leimahduspiste, ºC, ASTM D 92230
Ominaispaino @ 15ºC kg/l, ASTM D 40520,88

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. ExxonMobil Finland Oy Ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-logo ja Pegasusuksen kuva ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

01-2017

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading