Mobilgrease XHP™ 460 -sarja  

Mobil Grease, Finland

Tuotekuvaus

Mobilgrease XHP™ 460 -sarjan rasvat ovat erittäin kestäviä litiumkompleksipohjaisia korkeapainerasvoja, jotka soveltuvat hyvin monenlaiseen raskaaseen käyttöön ja vaihteleviin olosuhteisiin. Rasvoilla on tavanomaista parempi suorituskyky, koska niissä käytetään erittäin suorituskykyistä litiumkompleksiin perustuvaa valmistustekniikkaa. Niillä on loistava korkeiden lämpötilojen suorituskyky, kiinnitarttuvuus, rakenteellinen kestävyys ja vedensietokyky. Niillä on myös hyvä kemiallinen kestävyys sekä erinomainen ruosteen- ja korroosionestokyky. Rasvoilla on korkea tippumispiste ja korkein suositeltava käyttölämpötila on noin 140 °C. Mobilgrease XHP 460 -rasvat perustuvat ISO VG 460 -luokan perusöljyyn ja ne ovat saatavilla NLGI-luokissa 1 ja 2.

Mobilgrease XHP 460 -rasvat sopivat lukuisiin käyttökohteisiin teollisuudessa, liikkuvassa kalustossa, rakennusalalla ja merenkulussa. Ne ovat erinomainen ratkaisu vaativiin olosuhteisiin, joissa esiintyy korkeita lämpötiloja, suuria kuormia ja iskukuormituksia ja joissa halutaan pitkät voiteluvälit. Mobilgrease XHP 462 Moly on 3 % molybdeenidisulfidia sisältävä korkeapainerasva, joka suojaa kulumiselta edestakaisissa liikkeissä ja muissa raskaissa liukukuormitus-olosuhteissa, jotka aiheuttavat voitelukalvon ohentumista.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobilgrease XHP 460 -rasvat ovat Mobilgrease -sarjan johtavia tuotteita. Mobilgrease XHP 460 -rasvat ovat tuotekehittäjiemme suunnittelemia tuotteita, joille annetaan maailmanlaajuista teknistä tukea.

Mobilgrease XHP 460:n tarttuvuus- ja koheesio-ominaisuuksien sekä mekaanisen kestävyyden avaintekijänä on ExxonMobilin tutkimuskeskuksissa kehitetty erityinen valmistustekniikka, jota käytetään uusimmissa tuotantolaitoksissa. Nämä tuotteet sisältävät tarkkaan valikoituja lisäaineita, jotka parantavat hapettumiskestävyyttä, ruosteen- ja korroosionestoa, vedensietokykyä, kulumisenestoa sekä EP-suojaa. Mobilgrease XHP 460 -sarjan tuotteet tarjoavat seuraavia ominaisuuksia ja mahdollisia hyötyjä:

OminaisuudetEdut ja mahdolliset hyödyt
Vastustaa tehokkaasti vesihuuhtelua ja roiskeitaAuttaa varmistamaan tehokkaan voitelun ja suojauksen myös kaikkein vaativimmassa kosteissa olosuhteissa.
 Erittäin hyvät tarttuvuus- ja koheesio-ominaisuudet Rasva tarttuu erittäin hyvin voideltavaan pintaan, mikä vähentää vuotoja. Pidentää voiteluvälejä ja vähentää huoltotarvetta.
Erinomainen ruosteen- ja korroosionestokykySuojaa voideltavia osia myös agressiivisten vesien vaikutukselta (etenkin happamat vedet).
Erittäin hyvä terminen ja rakenteellinen kestävyys ja hyvä hapettumiskestävyys korkeissakin lämpötiloissaAuttaa pidentämään rasvan käyttöikää ja parantamaan laakereiden suojaa korkeissa lämpötiloissa. Vähentää huoltotarvetta ja pienentää osien vaihtokustannuksia.
Erittäin hyvät kulumisenesto- ja EP-ominaisuudetLuotettava suoja koneille, myös kaikkein vaativimmissa liukukuormitusolosuhteissa. Pidentää koneiden käyttöikää ja vähentää odottamattomia seisokkeja.
MonikäyttöisyysTehostaa varastohallintaa ja pienentää varastointikustannuksia.
 

 

Käyttökohteet

Mobilgrease XHP 460 -rasvoja käytetään lukuisissa käyttökohteissa teollisuudessa, liikkuvassa kalustossa, maanrakennusalalla ja merenkulussa. Mobilgrease XHP 461:n ja 462:n sininen väri auttaa käytön todennuksessa. Korkean ISO VG 460 perusöljyn ansiosta näitä rasvoja suositellaan hitaisiin ja keskinopeisiin raskaasti kuormitettuihin sovelluksiin. Näitä ovat useimmat paperiteollisuuden, rakennusteollisuuden ja kaivosteollisuuden laakerisovellukset sekä maanrakennuskoneet.

Erityiset sovellukset:

  • ExxonMobil suosittelee Mobilgrease XHP 461 -rasvaa teollisuuden ja merenkulun sovelluksiin, alustan voiteluun ja maatalouskoneisiin. Sillä on erinomainen suorituskyky matalissa lämpötiloissa. Se soveltuu myös joustavien hammaskytkimien voiteluun.
  • Mobilgrease XHP 462 -rasvaa suositellaan paperikoneiden huopatelojen, märänpään ja puristinosan laakereiden voiteluun. Se on hyvä yleisvoitelurasva paperiteollisuuteen, muihin teollisuuden ja merenkulun voitelukohteisiin, alustan voiteluun ja maatalouskoneisiin.
  • Mobilgrease XHP 462 Moly -rasva sisältää 3 % molybdeenidisulfidia, ja ExxonMobil suosittelee sitä erityisesti sovelluksiin, joissa molybdeenidisulfidin muodostama lisäsuoja estää liukukitkan ja oskillaation aiheuttaman liiallisen kulumisen, jotta öljykalvon rikkoutuminen ja metallien välinen kosketus vältetään. Näitä käyttökohteita ovat mm. kauhan tapit ja kääntöpöydät.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobilgrease XHP 460 -sarja  täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset:461462462 Moly
DIN 51825: (2004-06)KP1N-20LKP2N-20L--

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobilgrease XHP461462462 Moly
NLGI-luokka122
PaksunninLitiumkompleksiLitiumkompleksiLitiumkompleksi
Väri, visuaalinenTummansininenTummansininenHarmaa
Molybdeenidisulfidi, paino-%----3%
Tunkeuma, vatkattuna, 25°C, ASTM D 217325280280
Tippumispiste, °C, ASTM D 2265280280280
Perusöljyn viskositeetti, ASTM D 445   
cSt/40°C460460460
Neljän kuulan koe, kuluminen, ASTM D 2266, naarmu, mm0,500,500,50
4-kuulan koe, hitsautumiskuorma, ASTM D 2509, kg315315315
Timken OK kuorma, ASTM D 2509, lb505050
Happipommi, ASTM D 942, paineenalennus 100 tunnissa, kPa (psig)13,8 (2)13,8 (2)--
Korroosionestokyky, ASTM D 1743LäpäiseeLäpäiseeLäpäisee
Ruosteenestokyky (EMCOR), IP 220-mod/ASTM D 6138., tislattu vesi0,00,00,0
Kuparikorroosio, ASTM D 40481a1a1a
Tunkeuman muutos, Roll Stability, ASTM D 1831, mm/10-5-5-5

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

08-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading